SIRI ตั้ง “อภิชาต จูตระกูล” รักษาการแทน “เศรษฐา ทวีสิน” ลางานลุยการเมือง

HoonSmart.com>> บอร์ด “แสนสิริ” แต่งตั้ง “อภิชาต จูตระกูล” ประธานกรรมการ รักษาการแทน “เศรษฐา ทวีสิน” ระหว่างการลางาน ลุยการเมือง

บริษัท แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2566 มีมติแต่งตั้งนายอภิชาต จูตระกูล ประธานกรรมการ รักษาการในตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายเศรษฐา ทวีสิน ในระหว่างการลางาน โดยไม่รับค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2566 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นายเศรษฐา ทวีสิน แจ้งขอลางานไม่รับค่าตอบแทน เพื่อทุ่มเทให้กับหน้าที่ใหม่ คือ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย