“GIC PRIVATE LIMITED” เก็บ MAJOR เพิ่ม ขยับถือหุ้น 5.0028%

HoonSmart.com>> “GIC PRIVATE LIMITED” กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ ซื้อหุ้น MAJOR เข้าพอร์ตเพิ่ม 84,100 หุ้น สัดส่วน 0.0094% ขยับถือหุ้น 5.0028%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย GIC PRIVATE LIMITED รายงานได้มาหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2566 จำนวน 84,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0094% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 44,758,500 หุ้น คิดเป็น 5.0028% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น MAJOR เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา เปิด 15.50 บาท เป็นราคาต่ำของวัน ขึ้นไปสูงสุดและปิดที่ 16.50 บาท +1.30 บาท หรือ +8.55% มูลค่าซื้อขาย 142.80 ล้านบาท

ล่าสุด 21 มี.ค. ปิดที่ 16.80 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 9.35 ล้านบาท