BWG แจกวอร์แรนต์ ฟรี 6:1 – ขอมติขายหุ้น PP 9%

HoonSmart.com>>BWG ออกวอร์แรนต์ 5 แจกฟรี ผู้ถือหุ้นเดิม 6:1  ขึ้น XW 14 มี.ค. นี้ พร้อมขอมติเพิ่มทุนขาย PP จำนวน 450 ล้านหุ้น หรือ 9.09% 

 

บริษัท เบตเตอร์ เวลด์ กรีน ( BWG ) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 27 ก.พ.2566 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 318.79 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,237.77 ล้านบาท (4,951.11 ล้านหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,556.57 ล้านหุ้น หรือ 6,226.30 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกใหม่   1,275.18 ล้านหุ้น   รองรับการเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจง (PP )  จำนวน 450 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.09% ของทุนจดทะเบียนใหม่ และ 825.186 ล้านหุ้น รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชุดที่ 4 (W5) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XW ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจัดสรรวอร์แรนต์ วันที่ 14 มี.ค. 2566

สำหรับ BWG-W5 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี สัดส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ อายุ 6 เดือน นับจากวันออกวอร์แรนต์ อัตราใช้สิทธิ 1:1:1 บาท

ด้านผลดำเนินงาน BWG ปี 2565 บริษัทขาดทุนสุทธิ 144.23 ล้านบาท ดีขึ้นเล็กน้อย 21.29 ล้านบาท หรือ 12.86% เจากปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 165.52 ล้านบาท