TM เดินเกมรุกธุรกิจผู้สูงอายุ “The Parents” ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 680-700 ลบ.

HoonSmart.com>> “เทคโนเมดิคัล” เดินเกมรุกธุรกิจผู้สูงอายุ “The Parents”สร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ความยั่งยืนในอนาคต จ่อกลับมาผงาดธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด-อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ หลังการฟื้นตัวในประเทศสู่ภาวะปกติ ลุยขยายเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ ทั้งกลุ่มโรงพยายาลภาครัฐ – ภาคเอกชน ต่อเนื่อง มั่นใจผลงานปีนี้โตแตะระดับ 650-680 ล้านบาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล (TM) ผู้นำธุรกิจผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพร เปิดเผยผลดำเนินงานของบริษัทฯงวดปี 2565 มีรายได้รวม 649.72 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11.08 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 614.33 ล้านบาท

ขณะที่ยอดขายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.20 ล้านบาท หรือ 12% เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นขายสินค้ากลุ่มที่ได้กำไรดี เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในธนาคารเลือด เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 31.7% เป็น 38.0%

ขณะที่ยอดขายในส่วนของสินค้าชนิดอื่น ๆ เช่น สินค้าใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด สินค้ากลุ่มที่ใช้ในธนาคารเลือดมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลงตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 ส่งผลให้การดำเนินงานในโรงพยาบาล โดยเฉพาะห้องผ่าตัดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ความต้องการสินค้าดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล (TM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มองภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 5-8% ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับที่ศูนย์วิจัยกรุงศรี ได้ประเมินว่า ทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ จะเติบโตเฉลี่ย 7-8 % ต่อปี ขณะที่มูลค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9 -10% ต่อปี ปัจจัยหนุนจาก 1) ผู้ป่วยมีแนวโน้มกลับมารับการรักษาในสถานพยาบาลตามปกติ 2) ผู้ป่วยต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) มีแนวโน้มกลับมาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้น 3) กระแสการใส่ใจสุขภาพ ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4) การเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้ต้องการการรักษาต่อเนื่อง รวมทั้งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่งผลให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์มีมากขึ้น และ 5) ประเทศคู่ค้าของไทยยังมีความต้องการอุปกรณ์แพทย์ อาทิ จีนและญี่ปุ่น มีความต้องการชุดตรวจโรคความดันโลหิตสูง และชุดตรวจเลือดดูค่าเบาหวานสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวของความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อ “TM” เนื่องจากด้วยศักยภาพการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นที่ยอมรับทั้งกลุ่มโรงพยายาลภาครัฐ 748 โรงพยาบาล และภาคเอกชน 282 โรงพยาบาล รวมถึงการเพิ่มไลน์ธุรกิจ สู่การเป็น“Wellness Center”ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ภายใต้ “THE PARENTS” ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของ “TM” ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจการแพทย์

อย่างไรก็ตาม จากจะพิจารณาจากภาพรวมธุรกิจของ TM ในปีนี้ ต้องยอมรับว่าลจะกลับเข้ามาผงาดได้อย่างโดดเด่นอีกครั้ง จากปัจจัยการใช้บริการห้องผ่าตัดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับการเปิดประเทศต้อนรับต่างชาติ ยิ่งส่งผลเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจของTM ในปี 2566 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมแตะระดับ 650-680 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5% มาจาก The Parents Nursing Home