GUNKUL ร่วง 11% หลังศาลสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน 32 แปลง

HoonSmart.com>>หุ้น GUNKUL ร่วง 11% หลังศาลปกครองนครราชสีมา พิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวน 32 แปลง เกือบ 2 พันไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ตั้งโครงการวายุวินด์ฟาร์ม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทย่อยของ GUNKUL  ด้าน”กันกุลฯ”ชี้แจงว่า คดียังไม่ถึงที่สุด บริษัทจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไป และคำวินิจฉัยของศาลจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด   ด้าน GULF แจงก่อนเข้าร่วมลงทุน ได้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทั้ง 32 แปลง ยันเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 ก.พ.2566 หุ้น GUNKUL ร่วงแรง 11.34% มาอยู่ที่ 4.22 บาท ลดลง-0.54  บาท มูลค่าซื้อขายมากถึง 5,466.96  ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 4.68 บาท ขึ้นสูงสุด 4.70 บาท และต่ำสุด 4.04 บาท

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายประคอง บุญเอก กับพวก 48 คน โดยนายวิชานนท์ วิมลสังข์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจ ผู้ฟ้องคดีอธิบดีกรมที่ดิน กับพวกรวม 6 คน ใจความสำคัญมีว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง 48 คน โดยนายวิชานนท์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา เพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินจำนวน 32 แปลง รวม 1,747 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพราะการออกโฉนดที่ดินของสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด เมื่อปี 2535 มิชอบด้วยกฎหมาย โดยออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินตามฟ้องเป็นพื้นที่ตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินทั้ง 32 แปลง

ด้านบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวว่า ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินจำนวน 32 แปลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ตั้งโครงการวายุวินด์ฟาร์ม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทย่อยของ GUNKUL นั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โดยทางบริษัทฯ จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาต่อไป ทั้งนี้คำพิพากษาของศาลปกครองจะยังไม่มีการบังคับหรือปฏิบัติตามจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุด เพราะฉะนั้น คำวินิจฉัยของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาจึงไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้สอบทานความถูกต้องแล้วก่อนการเข้าซื้อที่ดิน และเชื่อมั่นว่าการออกโฉนดที่ดินทั้ง 32 แปลงดังกล่าวได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ซื้อที่ดิน 32 แปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงจะใช้สิทธิในการต่อสู้ทางคดีและกระบวนต่างๆ จนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความสุจริตและความถูกต้องเป็นธรรมตามกฎหมาย และในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการดังกล่าวได้ตามปกติ ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ด้านบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวปรากฎเรื่องศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินจำนวน 32 แปลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ตั้งโครงการวายุวินด์ฟาร์ม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วน 50% กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โดยทางโครงการฯซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวจะยังไม่สามารถบังคับได้จนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุด เพราะฉะนั้น คำวินิจฉัยของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาข้างต้นจึงไม่กระทบต่อการดำเนินงานของโครงการฯแต่อย่างใด

ทั้งนี้ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในโครงการฯได้มีการตรวจสอบข้อมูลประเด็นดังกล่าว และมีความเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินทั้ง 32แปลงนั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โครงการฯจึงจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา ไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมไว้ในคำอุทธรณ์ต่อไป และในปัจจุบัน โครงการฯ ยังคงประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป