SABUY ออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้าน ดบ. 6.45% อายุ 2 ปี 6 เดือน จอง 14-16 ก.พ.

HoonSmart.com>>สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY เตรียมเปิดขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 6.45% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เสนอขายวันที่ 14-16 ก.พ. 66 ชูจุดเด่น กำไรเติบโตสูง 605% อัตราหนี้สินต่อทุนต่ำเพียง 0.35 เท่า ความสามารถในการชำระหนี้สูง

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีเเละการเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY เปิดเผยว่า SABUY ได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนทั่วไป เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณทุกๆ 1 แสนบาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับต่อยอดลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท จำนวน 1,200 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้าน Payment Gateway ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการลงทุนในธุรกิจเกมส์ออนไลน์ที่เติบโตสูง โดยส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างๆ ของบริษัท

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 ที่ผ่านมา บริษัท สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY มีรายได้รวม 2,648 ล้านบาท กำไรสุทธิ 964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูง 605% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 1,413 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในเครือ

อีกทั้ง SABUY ยังรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของ SABUY ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจคือ 1.Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม 2.Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค 3.Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์ 4. Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย 5. InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย และ 6. Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน โดยหุ้นกู้สบายมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.18 เท่า และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูง 18.14 เท่า มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.35 เท่า

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ SABUY สามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ดังต่อไปนี้ บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.พาย, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล.บียอนด์ และบล.สยามเวลธ์

“บริษัท เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในตราสารที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอีกด้วยจากความมุ่งมั่นที่ SABUY ได้มีการขยายธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ด้าน Sustainability ในการเติบโต หรือ Growth Strategy อย่างมีนัยสำคัญ โดยในส่วนของการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต” นายณรงค์ชัยกล่าว

บริษัท สบาย เทคโนโลยี บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย ผู้สร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจครบวงจรโดยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทุกมิติ เพื่อให้ผู้บริโภคก้าวข้ามขีดจำกัดของศักยภาพและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง การทำงาน สันทนาการและการเข้าอกเข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคล

ผ่าน 6 กลุ่มธุรกิจหลักคือ 1. Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์
2. Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค
3. Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
4. Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย
5. InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย
6. Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

 

#SABUY