NTSC เคาะIPO 26.25 บ. P/E 22เท่า จอง 1-3 ก.พ.เทรดmai 9 ก.พ.

HoonSmart.com>>บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 26.25 บาท ค่า P/E 22 เท่า เปิดจอง 1 – 3 ก.พ. เข้าเทรด mai 9 ก.พ.ในกลุ่มธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เผยระดมทุน 628 ล้านบาท ขยายธุรกิจอาหารคน อาหารสัตว์, เพิ่มเครื่องจักร OEM และ Food preparation  

นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC ได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 26.25 บาท จำนวน 25 ล้านหุ้น จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 26.25 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ประมาณ 22 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ทั้งนี้ NTSC พิจารณานำ P/E ของ คู่เทียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง 30 และ 180 วันทำการ นับจากวันที่ 18 เม.ย.65-12 ม.ค.66 มาเป็นข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบ

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC  กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 628.2 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อใช้สำหรับลงทุนโครงการในอนาคต ได้แก่ ลงทุนในโครงการผลิตสารกระตุ้นความน่ากินในสัตว์เลี้ยง (Palatability Enhancer Project) มูลค่า 4.9 ล้านบาท , โครงการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้า OEM และสินค้าประเภท Food Preparation มูลค่า 12.3 ล้านบาท รวมทั้ง ใช้ชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 400 ล้านบาท และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 211 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เติบโตได้ในอนาคต

หลังจากการระดมทุนครั้งนี้ จะสนับสนุนฐานทุน NTSC ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับขยายไปยังโอกาสใหม่ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างครอบคลุม และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ขณะที่ธุรกิจสารปรุงแต่ง วัตถุดิบ และวัตถุเจือปนในอาหารคน ถูก Disrupt ได้ยาก และมีแนวโน้มเติบโตตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ อาหารจากพืช (Plant-based Food) หรือ อาหารและเครื่องดื่มที่สอดรับต่อความต้องการด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ NTSC พร้อมรุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม เนื่องจากตลาดดังกล่าวมีการเติบโตสูง และประเทศไทยติด Top 5 ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดโลก ส่งผลบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคต

ผลการดำเนินงานของ NTSC ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 62 – 64) มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี มีรายได้จากการขาย 852 ล้านบาท 997 ล้านบาท และ 1,038 ล้านบาท กำไรสุทธิ 92.7 ล้านบาท 90.6 ล้านบาท และ 98.8 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคน และอาหารสัตว์

ผลงานงวด 9 เดือนแรกของปี 65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 36.8% เนื่องจากในปี 65 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นทำการตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 62.8 ล้านบาท โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารคน คิดเป็นสัดส่วนหลัก ราว 90% ส่วนรายได้จากวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 10%

จุดเด่นของ NTSC เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารคน และอาหารสัตว์รายใหญ่ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 4 ทศวรรษ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีศูนย์นวัตกรรม และทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านอาหาร รวมทั้ง มีศักยภาพในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทมีการกระจายพอร์ตลูกค้าได้ดี ไม่พึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดเป็นสำคัญ โดยลูกค้ารายใหญ่สุดของบริษัท 20 ราย คิดเป็นสัดส่วนของยอดขายราว 34% ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่สุดมีสัดส่วนประมาณ 4% ของยอดขาย ทำให้กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่ต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวมากจนเกินไป ส่งให้ในช่วงที่ผ่านมา NTSC มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมั่นคง และความสามารถในการทำกำไรที่ดี

 

#NTSC #IPO