SAK ร่วมทุนพันธมิตร ขยายธุรกิจโซลาร์เซลล์

HoonSmart.com>>บอร์ด”ศักดิ์สยามลิสซิ่ง”(SAK) อนุมัติให้ร่วมลงทุนกับบริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จัดตั้งบริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่  โดยถือหุ้น 35% พร้อมบุกไตรมาส 1/66 บริษัทจะใช้สาขาที่มีมากกว่า 1,029 แห่ง ทำการตลาดและให้บริการสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป 1,000 ล้านบาท  ตั้งเป้าปีนี้ 5,000  ชุด ผ่อนนาน 8 ปี 

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทําสัญญาร่วมลงทุน  กับบริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ (TC Energy)  และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท  โดยบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ถือหุ้น  35% และบริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ ถือหุ้น  65 %  คาดว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค. 2566

บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ เป็นบริษัทชั้นนําในการออกแบบติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ รวมถึงจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ และเพื่อศึกษาหาแนวทางโอกาสทางธุรกิจเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ร่วมกัน โดยเฉพาะโครงการการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop)

SAK มีเป้าหมายการร่วมลงทุนครั้งนี้ เพื่อขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนั้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัท

ด้านนายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ SAK คาดว่าบริษัทร่วมทุนจะเปิดบริการได้ในไตรมาสแรก  โดยบริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จะดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย และ SAK จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการตลาดและให้บริการสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อปให้แก่ประชาชนที่สนใจผ่านสาขาที่มีมากกกว่า 1,029 สาขา ที่ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งเป้ายอดขายภายในปีนี้ไว้ที่มากกว่า 5,000 ชุดๆละ 2 แสนบาทซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์ ไปจนถึง 5 กิโลวัตต์ต่อชุด พอร์ตสินเชื่อโซลาร์โตแตะ 1,000 ล้านบาท มีระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน 8 ปี เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีค่าใช้จ่ายไไฟฟ้าเดือนละ 3,000 บาท

แนวโน้มตลาดโซลาร์รูฟท็อปในไทยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ยปีละ 22% หรือแตะระดับ 67,000 ล้านบาท ในปี 2568 (อ้างอิงจาก ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics) ซึ่งการผนึกกำลังในครั้งนี้บริษัทตั้งเป้าการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยภายใน 3 ปีข้างหน้า มากกว่า 200,000 ครัวเรือนจากตลาดรวมที่มีขนาดกว่า 22 ล้านครัวเรือน หรือ มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 500 เมกะวัตต์ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดไม่น้อยกว่า 1% ของตลาดในประเทศ

นายศิวพงศ์ กล่าวว่า ในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อรวมโตไม่ต่ำกว่า 25% จากปีก่อน หรือแตะกว่า 13,500 ล้านบาท (ไม่นับรวมสินเชื่อโซลาร์)  ส่วนใหญ่หรือกว่า 80% ของพอร์ตมาจากสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)  สัดส่วน 12.1% สินเชื่อส่วนบุคคล   ที่ 2.7% และสินเชื่อเช่าซื้อ ที่ประมาณ 5.1% เป็นต้น โดยมีเป้าหมายยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ไว้ที่ประมาณ 2,000-2,500 ล้านบาท

ส่วนสินเชื่อโดรนเพื่อการเกษตร บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 300 ชุด จากปี 2565 ที่ทำได้ประมาณ 50 ชุด โดย จะมีการให้บริการสินเชื่อฉีดพ่นปุ๋ยและพ่นยาเพื่อการเกษตรควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้จะทำการตลาดมากขึ้นในส่วนสินเชื่อที่ดินในปีนี้ พร้อมยังให้ความสำคัญกับการควบคุมหนี้เสียไม่เกิน 2.5%

“ศักดิ์สยามลิสซิ่งแตกไลน์ธุรกิจสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อปในปีนี้ จากปีก่อนเปิดให้บริการสินเชื่อโดรนเพื่อการเกษตร มีจุดมุ่งหมายให้สินเชื่อเพื่อสังคม  ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสร้างงาน สร้างรายได้ในต่างจังหวัด”นายศิวพงศ์กล่าว