ผู้ถือหุ้น NEWS ไฟเขียว เพิ่มทุน-ขายฐานเศรษฐกิจ

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น”นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น”อนุมัติเพิ่มทุนขายให้บุคคลในวงจำกัด และขายหุ้นฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย ให้บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ มุ่งลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร “บล.ลิเบอเรเตอร์” พร้อมเปิดให้บริการ 3 ม.ค.66 และธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 ธ.ค.2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป 10,565,019,764 บาท จากเดิม 158,475,296,472 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 169,040,316,236 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด(PP) ในราคาตลาด และขายหุ้นใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย ทั้งหมด จำนวน 20,074,998 หุ้น มูลค่า 240 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) หรือ NATION

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ มุ่งสู่การลงทุนในธุรกิจแนวใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร โดยบริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ พร้อมเปิดให้นักลงทุนร่วมซื้อขายอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 3 ม.ค.2566 และธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินที่บริษัทฯ เข้าลงทุนร่วมกับบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น ( AQUA) เพื่อพัฒนา Fintech แนวใหม่ ในรูปแบบของธุรกิจ P2P Lending ในชื่อของ ‘Peer for All’

ด้าน นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเงินกองทุน เตรียมพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มธุรกรรมการเงินของ บล.ลิเบอเรเตอร์ การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกำไร รองรับการปรับตัวให้เท่าทันกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อว่ามีความสมเหตุสมผลและจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุนแน่นอน

สำหรับบล.ลิเบอเรเตอร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากสำนักงานก.ล.ต. เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 ได้เปิดรับลูกค้าในกลุ่มแรก เพื่อทดสอบแอปพลิเคชั่นและสร้างปรากฏการณ์ ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ โดยมีนักลงทุนร่วมลงชื่อต้องการจะเปิดบัญชีกว่า 1,000 ราย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดและสมัครเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “Liberator” พร้อมเทรดหุ้นและอนุพันธ์ได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2566 เป็นต้นไป ทางทีมพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินแนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็น P2P Lending, Margin, กองทุน เทรดต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่นในเฟสต่อไปในอนาคต

ส่วนการขายหุ้นบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียทั้งหมด เป็นอีกหนึ่งงานแผนยุทธศาสตร์ที่ตอกย้ำภารกิจการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์และ Fintech ของ NEWS ได้อย่างดีอีกด้วย