ผู้ถือหุ้น SKR เฉือนหุ้น 6.17% ขายสถาบันการเงิน

HoonSmart.com>>”สุริยันต์ โคจรโรจน์”กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ นำทีมผู้ถือหุ้น”ศิครินทร์”แบ่งหุ้น 127 ล้านหุ้นหรือ 6.17% ขายสถาบันการเงินไทย เพิ่มนักลงทุนสถาบัน-เพิ่มสภาพคล่องหุ้น  ส่วน”กลุ่มครอบครัวจรูญศรี”ถือหุ้นเท่าเดิม

นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ (SKR) ร่วมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ขายหุ้น SKR ผ่านระบบบิ๊กล็อต รวม 127.34 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.17% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้นายสุริยันต์ ขายจำนวน 32.4 ล้านหุ้นหรือ 1.57% ในราคาหุ้นละ 9 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 292 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการขายออกมาเพียงบางส่วนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  ให้มีการกระจายตัวที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทและสภาพคล่องให้มากขึ้น

การขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีการขายหุ้นจาก “กลุ่มครอบครัวจรูญศรี” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง  ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ด้านราคาหุ้น SKR ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 ปิดที่ 12.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท คิดเป็น 1.60% มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 1,149.69 ล้านบาท จากปกติซื้อขายวันละหลักล้านบาทเท่านั้น   และวันที่ 26 ธ.ค. ปรับตัวขึ้นต่อปิดที่ 13.50  บาท บวก 0.80 บาทหรือ+6.30%