TRUE ปัดข่าวจ่อรับซื้อหุ้นจากผถห.ไม่เห็นด้วยควบรวมดีแทค

HoonSmart.com>> “ทรู คอร์ปอเรชัน” ปฏิเสธข่าวกำหนดวันรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย “ควบรวมกิจการ-เรียกประชุมผู้ถือหุ้น-เคาะตั้งบริษัทใหม่-หยุดซื้อขายหุ้น พร้อมกำหนดวันเทรดหุ้นบริษัทใหม่” ยันยังไม่เคยชงบอร์ด เตือนผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อขายหุ้น TRUE

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน (TRUE) ชี้แจงกรณีมีข่าวว่าบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน (DTAC) หรือ ดีแทค กําหนดวันรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการ รวมถึงกําหนดวันเรียกประชุมร่วมของผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดตั้งบริษัทใหม่ กําหนดการหยุดการซื้อขายตลอดจนวันที่เริ่มการซื้อขายครั้งแรกของบริษัทใหม่ นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า กําหนดการต่างๆ ดังกล่าวในข่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

ข้อเท็จจริงคือ กําหนดการต่างๆ ยังไม่มีข้อสรุปทีชัดเจน ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ข้อสรุปเป็นประการใดแล้วบริษัทฯ จะต้องนําเสนอเรืองดังกล่าวต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ จะต้องแจ้งข่าวผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมิได้เสนอเรืองดังกล่าวต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนัน บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนโปรดใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ด้านราคาหุ้น TRUE ปิดตลาดอยู่ที่ 4.74 บาท -0.04 บาท หรือ -0.84% มูลค่าการซื้อขาย 157.51 ล้านบาท