JWD จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.78 บาท/หุ้น ขึ้น XD 29 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>>”เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์”(JWD) จ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.-30 พ.ย.65 และกำไรสะสม ให้ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.78 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 29 ธ.ค.65 จ่ายปันผล 16 ม.ค.66

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 มีมติจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2565 และกำไรสะสม ให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.78 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 30 ธ.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 29 ธ.ค. 2565 วันที่จ่ายปันผล 16 ม.ค. 2566