“อนันดาฯ” ขายกิจการ “เอดีซี-เจวี 28” จ่อบุ๊กกำไร 506 ล้านบาท

HoonSmart.com>> “บอร์ดอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” (ANAN) ไฟเขียวขายกิจการ “เอดีซี-เจวี 28” บ.ย่อย มูลค่าทั้งหมด 2,611 ล้านบาท ให้กับ GREEN ZONE DEVELOPMENT คาดกำไร 506 ล้านบาท เตรียมนำเงินใช้หมุนเวียนกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายกิจการของบริษัท เอดีซี-เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบด้วย หุ้น ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท มูลค่ากิจการที่ขายทั้งสิ้น 2,611 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเข้าทำสัญญาระหว่างกันในวันที่ 23 ธ.ค.2565 และโอนหุ้น ทรัพย์สินต่างๆ ในวันที่ 30 ธ.ค.2565

การขายกิจการในครั้งนี้ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED จะชำระเป็นเงิน 2 งวด โดยงวดแรกชำระสัดส่วน 60.57% ของมูลค่ารวมทั้งหมดและงวดที่สองชำระสัดส่วน 39.33% ของมูลค่ารวมทั้งหมด ภายในระยะเวลา 18 เดืน หลังการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้กำไรจากการขายกิจการบริษัทย่อยจำนวน 506 ล้านบาท โดยมีแผนนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกิจการ