“ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” ขายหุ้น ONEE 15% ให้ PP มูลค่า 3 พันลบ.

HoonSmart.com>> “พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” ขายหุ้น เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) จำนวน 375 ล้านหุ้น สัดส่วน 15% ให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน ราคาหุ้นละ 8.50 บาท มูลค่า 3,034.5 ล้านบาท ยังถือหุ้นใหญ่ 25% หวังเพิ่มฟรีโฟลทหุ้น เพิ่มฐานผู้ลงทุนสถาบันและรายย่อยจาก 21% เป็น 36% ยันไม่กระทบโครงสร้างบริหารจัดการและนโยบายดำเนินธุรกิจ

ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญที่ตนถือในบริษัทฯ จำนวน 357 ล้านหุ้น คิดเป็น 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Private Placement) ซึ่งรวมถึง ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และหรือนิติบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 ธ.ค.2565 ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น

ราคาดังกล่าวกำหนดโดยวิธีการสำรวจความต้องการการซื้อหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Bookbuilding) คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 3,034.5 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Placement Agent)

ภายหลังการขายในครั้งนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นจำนวน 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (จากเดิม 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยการขายหุ้นสามัญของแพทย์หญิงปรมาภรณ์
ปราสาททองโอสถ ในครั้งนี้จะทำให้ฐานผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ มีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 21% เป็น 36%

ด้านหุ้น ONEE ปิดตลาด 13 ธ.ค.2565 ที่ราคา 9.30 บาท +0.10 บาท หรือ +1.09% มูลค่าการซื้อขาย 69.71 ล้านบาท