GPSC เผย 5 บริษัทย่อยผ่านเกณฑ์ ประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

HoonSmart.com>>“โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” หรือ GPSC จัดตั้ง 5 บริษัทย่อย ทุนจดทะเบียนรวม 1,197 ล้านบาท ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว ลุ้นประมูลขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 65 – 73 บล.หยวนต้ามองมีลุ้นชนะประมูลสูง ปรับราคาเหมาะสมหุ้น GPSC จาก 72 เป็น 82 บาท แนะนำ “ซื้อ”

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ส.ค.65  และ 10 ต.ค.65 อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยรวม 5 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65 เรื่องการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 65 – 73 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง และเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทในอนาคต

GPSC ได้ร่วมกันกับบริษัท พี.ซี.เอส.เอสเตท ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยฝ่ายละ 50% ทั้ง 5 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนรวม 1,196.8 ล้านบาท ดังนี้

1) บริษัท เฮลิออส 1 (“Helios 1”) ทุนจดทะเบียน  388.8 ล้านบาท
2) บริษัท เฮลิออส 2 (“Helios 2”) ทุนจดทะเบียน 491.2 ล้านบาท
3) บริษัท เฮลิออส 3 (“Helios 3”) ทุนจดทะเบียน 64 ล้านบาท
4) บริษัท เฮลิออส 4 (“Helios 4”) ทุนจดทะเบียน 128 ล้านบาท
5) บริษัท เฮลิออส 5 (“Helios 5”) ทุนจดทะเบียน 124.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อเสนอขายไฟฟ้าของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทข้างต้น รวมทั้งบริษัท ยูรัสพลัส และบริษัท โบรีพลัส (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GPSC ร่วมลงทุนกับกลุ่ม Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)) ได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประกาศในวันที่ 9 ธ.ค.65 ของ กกพ. และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในลำดับถัดไป

บล.หยวนต้าระบุว่า ผลการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงไตรมาส 1/66 เป็น Upside เพิ่มเติมสำหรับหุ้น GPSC โดย กกพ. อยู่ระหว่างกระบวนการเปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน 5.2 GW โดยจะทราบผลผู้ได้รับการคัดเลือกผลิตไฟฟ้าภายในเดือน มี.ค.66  และเชื่อว่า GPSC จะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ พร้อมดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้ GPSC มีความแข็งแกร่งทั้งด้านประสบการณ์, เทคโนโลยี และการสนับสนุนจากพันธมิตรในการดำเนินโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. GPSC จัดตั้งบริษัท ยูรัสพลัส และบริษัท โบรีพลัส เพื่อศึกษาการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศ และเตรียมตัวเพื่อเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในครั้งนี้ กรณีชนะประมูล แม้การรับรู้รายได้อาจใช้เวลาก่อสร้างราว 18 เดือนหลังลงนามในสัญญาขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวจะเป็น Upside เพิ่มเติมต่อประมาณการกำไรในอนาคต

บล.หยวนต้า ประเมินราคาเหมาะสม GPSC ณ สิ้นปี 66 ที่ 82 บาท (เดิม 72 บาท) โดย Fair Value ดังกล่าวจะ Implied ได้ PBV และ PER ที่ 2.1 เท่า และ 30.5 เท่า ตามลำดับ ซึ่งถือว่าอยู่ระดับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 ปี (ปี 59 – ปัจจุบัน) และหากอ้างอิงอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิปี 66 สูง 91% จะประเมินได้ PEG ต่ำเพียง 0.3 เท่า มูลค่าพื้นฐานที่ 82 บาทข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผล คงคำแนะนำ “ซื้อ” เป็นหุ้นเด่นสาหรับการลงทุนปี 66 จากเหตุผลดังนี้

1) ในระยะยาวมอง GPSC เป็นหุ้น Growth stock ที่น่าสนใจ เพราะมีการเติบโตจากการขยายกำลังผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการการของธุรกิจเครือ PTT ที่เติบโต และการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมพลังงานจากน้ำมันสู่ไฟฟ้า
2) ระยะสั้นปี 66 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของผลประกอบการ พร้อมด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมสนับสนุนทั้งทิศทางผลตอบแทนพันธบัตร, ราคาพลังงานปรับตัวลดลง และเศรษฐกิจชะลอตัว
3) ประมาณการของบล.หยวนต้า และตลาดยังมี Upside risk จากการเข้าประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ และการประกาศขึ้นค่า Ft มากกว่าคาด

 

#GPSC #โรงไฟฟ้า #พีซีเอสเอสเตท #Helios