“ลิขิต”ขายทิ้ง SENAJ โกย 194 ล. SENA ซื้อ 1.62 บ.ถือหุ้นใหญ่ 45%

HoonSmart.com>>“ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล” โกยเงิน 194 ล้านบาท ขายหุ้น SENAJ ที่ถืออยู่ทั้งหมด 120 ล้านหุ้น หรือ 2.86% ให้ SENA ราคาหุ้นละ 1.62 บาท ขณะที่ราคาในกระดาน 1.21 บาท ส่งผลให้ SENA ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 เพิ่มจาก 42.49% เป็น 45.35%

บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ระบุว่า นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ได้ขายหุ้นของบริษัท ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 6 ธ.ค.65 จำนวน 120 ล้านหุ้น หรือ 2.86% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ ปัจจุบัน เป็นดังนี้ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1,784.6 ล้านหุ้น (42.49%) เป็น 1,904.6 ล้านหุ้น หรือ 45.35% ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย นางนิดดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ 468,726,400 หุ้น (11.16%), นางเกวลิน กมลสุวรรณ 209,316,300 หุ้น (4.98%), และนางสุธิดา อุปถัมภ์ 185,312,200 หุ้น (4.41%)  185,312,200 4.41

ทั้งนี้ นายลิขิต ได้ขายหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.62 บาท รวมเป็นมูลค่า 194.16 ล้านบาท ขณะที่ราคาซื้อขายเฉลี่ยของหุ้น SENAJ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. อยู่ที่ 1.21 บาท มีราคาปิดที่ 1.19 บาท ลดลงจากวันก่อน 4.03% มูลค่าการซื้อขาย 206 ล้านบาท และในการซื้อขายหุ้น SENAJ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราคาปิดที่ 1.15 บาท ลดลง 3.36% มูลค่าการซื้อขาย 18 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาหุ้น SENAJ ในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ในช่วง 0.45 – 1.31 บาท

#SENAJ #SENA #ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล