UBAได้ฤกษ์เข้าเทรด mai 7 ธ.ค.-9 เดือนปีนี้กำไร 50 ล้านบ.

HoonSmart.com>> ตลาดรับหุ้น “ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ ” เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 7 ธ.ค. นี้ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร  ขาย IPO 1.70 บาท P/E 15.73 เท่า  9 เดือนปีนี้กำไรสุทธิ 50 ล้านบาท เติบโต 32.55% 

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์  (UBA) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai  วันที่ 7 ธ.ค.2565 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ บริษัทมีหุ้นชำระแล้ว 600 ล้านหุ้น ทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท พาร์หุ้นละ 0.50 บาท หลังเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 134.30 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (ESOP)จำนวน 25.5 ล้านหุ้น ราคา 1.70 บาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,020 ล้านบาท ทั้งนี้  ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 15.73 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง

บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ IOM) พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า  เป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) และ บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) โดยให้บริการครอบคลุมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา ภายใต้ 2 ประเภทบริการหลัก ได้แก่ การให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ และการให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา

ปัจจุบัน UBA เป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,200 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้การให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษา : การให้บริการงานด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ประมาณ 87 : 13 และเป็นสัดส่วนรายได้จากภาคราชการ : เอกชนประมาณ 84 : 16

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) เปิดเผยว่า บริษัทฯมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการรับงานบริหารจัดการน้ำทั้งในโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทำให้เข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงานในหลายรูปแบบให้กับลูกค้าทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้ง ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพในการให้บริการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้คืนเงินกู้สถาบันการเงิน ลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเครื่องจักร วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ด้านผลการดำเนินงานปี 2563 มีกำไรสุทธิ 43.43 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 10.86 บาท ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 52.35 ล้านบาทหรือ 9.07 บาทต่อหุ้น กำไรเพิ่มขึ้น 8.92 ล้านบาทหรือ 20.54% จากรายได้จากการขายและบริการจำนวน 530.47 ล้านบาท เติบโต 1.42 ล้านบาทหรือ 0.275 และกำไรขั้นต้น 100.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.46 ล้านบาทหรือ 10.37%

ส่วนปี 2565 ไตรมาสที่ 3 มีกำไรสุทธิ 19.99 ล้านบาทหรือ 0.05 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากจำนวน 17.26 ล้านบาทหรือ 0.22 บาทต่อหุ้น รวม 9 เดือนปีนี้กำไรทั้งสิ้น 50.82 ล้านบาทหรือ 0.12 บาท เพิ่มขึ้น 12.48 ล้านบาทหรือ 32.55% เทียบกับกำไรสุทธิ 38.34 ล้านบาทหรือ 0.48 บาทต่อหุ้นในช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 533.19 ล้านบาท เติบโตถึง 247.38 ล้านบาทหรือ 86.66% และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 94.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.93 ล้านบาทหรือ 28.41%