PTG ปลื้ม !!! รับรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022”

HoonSmart.com>>PTG รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” ชูบริการ PT Service Master  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทย

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  (PTG)  เปิดเผยว่า PTG ได้รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 หรือ สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565” กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค ซึ่งจัดโดย นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“PTG รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565” ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่ง PTG มีบริการลูกค้าครบทุกมิติ และผู้บริโภคที่มั่นใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที พร้อมกันนี้ PTG ยังมีบริการ PT Service Master คอยให้บริการลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า มุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทยในทุก ๆ กิจกรรม ตลอดไป” นายพิทักษ์ กล่าว

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี  กล่าวว่า นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นรางวัลที่เกิดจากการวิจัยตลาด เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่อยู่ในใจผู้บริโภคในแต่ละประเภทสินค้า และนำเสนอให้ผู้บริโภคไ มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตสุดยอดสินค้าหรือบริการแห่งปี

นับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในเวทีแห่งนี้ และเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจและยกระดับสินค้าและบริการ โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ต้องการในตลาด

รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  (CMMU)  มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถสร้างมุมมองในการให้บริการที่แตกต่างออกไป ทำให้สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่องค์กรต่าง ๆ ต่อไป โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรมุ่งหวังไว้