บางจากฯ คว้า “South East Asia MIKE Award” ระดับ Gold Level ประจำปี 65

HoonSmart.com>>บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล South East Asia MIKE Award ระดับ Gold Level ประจำปี 2565 สะท้อนการให้ความสำคัญสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร  โดยบางจากฯเป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดในปีนี้

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  รับรางวัล South East Asia MIKE Award ในระดับGold Level ประจำปี 2565 (ระดับสูงที่สุดและสูงขึ้นจากระดับ Silver Level ในปี 2564) สะท้อนการให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน

 

 

ซึ่งรางวัลMIKE Award หรือ The Most Innovative Knowledge Enterprise เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge management) มาผลักดันยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศด้านนวัตกรรมขององค์กร โดยบางจากฯเป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดในปีนี้

รางวัล Global MIKE Awards เป็นรางวัลระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 23 ปี เพื่อเฟ้นหาองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีแนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best Practice) มีความโดดเด่นด้านจัดการองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัดสินโดยคณะกรรมการจากนานาประเทศ ภายใต้เกณฑ์การชี้วัดปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการ ครอบคลุมด้าน

1. การสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
2. ผู้นำองค์กร วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
3. การตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การพัฒนาความร่วมมือ เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก
5. การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร
6.การลงทุนและส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่มีฐานจากองค์ความรู้
7. การส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติด้านความรู้ และระบบการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจน
8. การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับรางวัลระดับชาติในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2563 อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นการยกระดับรางวัลจากระดับระเทศสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ South East Asia MIKE Award