บางจากฯ รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

HoonSmart.com>>บางจาก คอร์ปอเรชั่น รับรางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรางวัลดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2022 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบ 2 รางวัลความเป็นเลิศจาก Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ได้แก่ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) และ รางวัลดีเด่นระดับ Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ปีที่ 20 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

บางจากรับพระราชทานรางวัล

พิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 เป็นการเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ รวม 9 สาขารางวัล เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่องค์กรอื่นได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางไปพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ

โดยผลการตัดสินรางวัลพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย ที่ร่วมกันคัดเลือกองค์กรจากผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา