SCBAM ขายกองทุนอายุ 2 ปี ลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น ผลตอบแทนอิงดอกเบี้ย THOR

HoonSmart.com>> บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขาย “กองทุน SCBTHOR2YA” ชูกลยุทธ์ลงทุนลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น โอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เสนอขายครั้งแรกวันที่ 22-28 พ.ย. นี้

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เปิดเผยว่า ปีนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาแล้ว 6 ครั้ง เพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ทำให้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อยู่ที่ 3.75% – 4.00% ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี และในเดือนตุลาคม สหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อ 7.7% จากปีก่อนหน้า น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในระยะถัดไป และตอกย้ำความกังวลต่อภาวะนโยบายการเงินตึงตัวมากเกินไปที่อาจส่งผลให้บางประเทศมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้

นางนันท์มนัส เปิดมุมมองในอีกด้านหนึ่งว่า “แม้ไทยกำลังเผชิญกับเงินเฟ้อสูงทั้งปีนี้เช่นเดียวกับสหรัฐฯ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เลือกที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไทย และให้น้ำหนักกับการสนับสนุนเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด ลดผลกระทบในเชิงลบต่ออุปสงค์โดยรวม และภาระหนี้ครัวเรือนที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 90% ของจีดีพี โดย ธปท.ได้ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่เดือน ส.ค. และมาอยู่ที่ระดับ 1% ในการประชุมเดือน ก.ย. นอกจากนี้ เงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลงหลังราคาน้ำมันชะลอตัวที่ 5.98% YoY ในเดือนตุลาคม จากระดับสูงสุดในรอบนี้ที่ 7.8% ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

“เรายังคงมุมมองการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธปท.ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และอาจจะปรับขึ้นสู่ระดับ 1.25% ในสิ้นปีนี้ โดยท่าทีของธนาคารกลางบางประเทศ เช่น สมาชิกเฟดบางราย และธนาคารกลางอังกฤษ เริ่มส่งสัญญาณว่าการเร่งขึ้นดอกเบี้ยอาจจบลง และ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอาจต่ำกว่าที่ตลาดคาด” นางนันท์มนัส กล่าว

อย่างไรก็ตามจากปัจจัยเหล่านี้จึงออกเสนอขาย “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” หรือ “กองทุน SCBTHOR2YA” เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่มีมุมมองเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของไทยว่าจะไม่ปรับขึ้นมาก โดยกองทุนมีจุดเด่นที่สามารถลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น ผ่านการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง พร้อมทั้งการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการรับมือกับความผันผวนของตลาดในเวลานี้ โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย. 2565

กองทุน SCBTHOR2YA มีอายุกองทุน 2 ปี เป็นกองทุน Complex Fund มีรูปแบบการลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) การลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนของเงินต้น มีโอกาสรับเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทน และ (2) การเข้าทำธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS : Interest Rate Swap) อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมระยะข้ามคืนในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระหว่างธนาคารของไทย (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวใกล้ชิดกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท. และมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าการฝากเงิน

นอกจากนี้ กองทุนจะมีการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto redemption) ทุก 3 เดือน โดยอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เฉลี่ย 3 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ กองทุน SCBTHOR2YA เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (Complex Fund) จากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ และยังมีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก และ/หรือ จากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกสัญญา/คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และ/หรือ ไม่ได้รับผลตอบแทนจากธุรกรรม Interest Rate Swap ได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วง 2 ปีตามอายุกองทุน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก