บล.ดีบีเอสฯจัดสัมมนา CapitaLand Investment and CLI REITs Corporate Day 2022

นริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาเชิญบริษัทในเครือ CapitaLand ร่วมงาน “CapitaLand Investment and CLI REITs Corporate Day2022” โดย Mr. Jonathan Yap (CEO, Listed Funds ofCapitaLand Investment Limited) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและอัพเดทข้อมูลให้แก่นักลงทุนสถาบัน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้