10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE-5.094.9210.82--
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-5.304.4610.347.14
3บีแคป โกลด์BCAP-GOLD-4.634.33----
4บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD-5.324.129.816.72
5บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-5.453.989.496.52
6กรุงศรีโกลด์KF-GOLD-5.543.689.086.13
7ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD-4.783.429.216.42
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-5.223.299.586.55
9ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N-4.973.238.966.17
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D-4.963.148.886.15

Asia Pacific ex-Japan Equity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM-12.40-22.997.080.02
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF-13.15-23.976.17-0.93
3บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-18.20-24.60.74-1.28
4บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-18.39-24.960.23--
5ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-17.81-27.793.90-2.75
6เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A-12.83-28.11----
7เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D-12.83-28.15----
8กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A-20.48-28.35-4.21--
9พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-20.10-28.97-3.64-2.84
10พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL APDI-A-20.29-29.09-3.43-2.61

Emerging Market Equity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM-12.40-22.997.080.02
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF-13.15-23.976.17-0.93
3บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-18.20-24.600.74-1.28
4บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-18.39-24.960.23--
5ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-17.81-27.793.90-2.75
6เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-A-12.83-28.11----
7เอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปMDIVA-D-12.83-28.15----
8กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A-20.48-28.35-4.21--
9พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-20.10-28.97-3.64-2.84
10พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL APDI-A-20.29-29.09-3.43-2.61

Europe Equity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-3.36-6.533.242.16
2ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-7.40-8.765.744.33
3ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-7.60-8.905.073.82
4ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-6.23-9.592.65--
5ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-6.23-9.594.45--
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-6.25-10.113.483.08
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBEUEQA-6.70-10.50----
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-6.70-10.573.373.48
9ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-6.79-11.033.463.24
10เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX-2.23-11.083.082.77

US Equity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART0.965.603.371.50
2ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO3.10-1.578.277.14
3ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH3.95-3.8916.7311.48
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBDJI(E)-0.10-6.71----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม)SCBDJI(SSF)-0.35-7.18----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่าSCBDJI(A)-0.36-7.18----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDJI(P)-0.35-7.24----
8กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HSMUS-5.33-13.603.032.98
9เค หุ้นยูเอส พาสซีฟK-US500X-5.47-14.35----
10ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-5.52-14.389.90--

Japan Equity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF-0.238.649.624.58
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A10.722.807.773.70
3เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D10.712.797.853.73
4ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE3.060.174.50-0.04
5ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ3.440.004.55-0.39
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E3.35-3.157.74--
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P3.35-3.157.74--
8เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX0.77-3.245.753.12
9ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP3.31-3.936.314.95
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D2.92-4.066.705.65

China Equity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-18.09-25.396.49-0.06
2ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-15.10-27.740.17-0.87
3ไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMMLCA-7.72-29.46----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-12.94-29.49-4.78--
5ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA-12.97-29.79----
6ไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBMLCAA-7.79-30.03----
7ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP-13.35-30.13-7.05--
8ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBCHAA-13.38-30.19----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม)SCBCHA-SSF-13.38-30.19----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์SCBCHA-13.38-30.19-5.73-5.25

Global Health Care_Oct. 2022.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D8.0311.0415.178.55
2กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D8.683.6318.0610.27
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A8.683.6318.17--
4เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)8.333.2318.3911.67
5ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A-0.69-4.469.876.81
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRMF-P-0.69-4.46----
7เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF-1.38-8.4110.198.40
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH-1.61-8.6610.278.48
9ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-HEALTHCARE3.52-9.238.516.95
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF-12.13-10.5910.174.56

Property - Indirect Global_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT0.24-5.04-3.305.39
2ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-9.00-15.61-3.48--
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-15.69-17.83-8.36-4.09
4เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A-20.12-20.40-8.39-1.98
5เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R-20.12-20.40-8.39-1.98
6ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-19.76-22.63-2.781.39
7กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-19.03-23.02-3.78--
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-19.03-23.02-3.781.73
9ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้DAOL-USREIT-20.95-23.23----
10ธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้T-AsianProp-17.54-24.93-11.13-3.53

Global Allocation_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติBPLUS-R-1.88-6.43----
2บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติBPLUS-1.88-6.43----
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-6.35-6.520.191.01
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-6.38-6.99-0.030.76
5ไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBWIPA-2.82-6.99----
6ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-6.38-6.99-0.03--
7ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR-6.37-7.98-2.36-1.99
8เคแทม การันตี 90KT-G90-3.18-8.08----
9เค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่นK-GREAT-4.20-10.69-1.510.04
10ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับชื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUPINCM-N-2.09-11.13----

Commodities Precious Metals_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE-5.094.9210.82--
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-5.304.4610.347.14
3บีแคป โกลด์BCAP-GOLD-4.634.33----
4บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD-5.324.129.816.72
5บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-5.453.989.496.52
6กรุงศรีโกลด์KF-GOLD-5.543.689.086.13
7ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD-4.783.429.216.42
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-5.223.299.586.55
9ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N-4.973.238.966.17
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D-4.963.148.886.15

Commodities Energy_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-5.0826.290.81-0.09
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-7.2224.03-9.06-5.85
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-7.9223.28-7.87-5.35
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL2.8923.1928.1814.08
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL2.2421.5227.4413.68
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL-7.889.0219.958.64
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-6.718.8818.8210.60
8เค ออยล์K-OIL-7.318.4218.7410.88
9แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-7.707.8218.429.96
10ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-7.896.7618.4011.01

Foreign Investment Miscellaneou_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC-9.2716.4620.666.83
2วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI7.5415.24----
3วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/2-5.5914.5413.275.62
4พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D-9.7914.0516.287.65
5เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC9-BR2.124.16----
6เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI1.973.90----
7ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP-16.933.6512.174.72
8เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI-10.113.007.11-0.39
9กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS2.71-1.766.932.81
10แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI-13.01-2.16-6.31--

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก