10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T0.677.109.283.29
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF-8.336.6121.12
3แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-2.114.923.03----
4แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTGLTF-D-2.124.903.03
5ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D-6.984.85.22--
6แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T-6.154.5416.55--
7ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ-10.424.515.180.81
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D-5.374.328.074.61
9บีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาวBCAP-MSCITH LTF1.904.08-0.27--
10แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A-2.823.876.914.23

RMF - Quity_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.311.281.872.08
2แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.520.831.401.36
3ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF-0.190.80.951.21
4พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF-0.140.640.060.62
5ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.220.43----
6ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.240.430.200.73
7ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.230.410.330.63
8เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.230.400.390.64
9พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.180.350.190.30
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.230.340.931.13

RMF - Allocation_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF-2.857.174.841.96
2ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF0.733.221.35-2.17
3ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-11.172.913.44-0.44
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-4.692.844.331.91
5เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-0.881.591.030.63
6กรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพRMF1-1.190.651.260.42
7ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM3-1.590.540.37-0.81
8ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-NMIXRMF-1.130.24-1.86-1.38
9เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF-1.870.082.85--
10เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-2.830.010.09-1.22

RMF - Fixed Income_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.311.281.872.08
2แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.520.831.401.36
3ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF-0.190.800.951.21
4พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF-0.140.640.060.62
5ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.220.43----
6ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.240.430.200.73
7ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.230.410.330.63
8เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.230.400.390.64
9พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.180.350.190.30
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.230.340.931.13

RMF - Othe_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-5.453.989.496.52
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-5.223.299.586.55
3วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-13.18-7.722.492.74
4วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P-13.18-7.72----
5เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-14.04-8.352.163.27
6ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF-15.11-9.001.262.66
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF-14.21-9.132.492.93
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-15.29-9.151.893.34
9ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-15.26-10.001.052.64
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-15.62-10.041.372.89

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก