10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุนONE-SETHD1.508.082.83--
2วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล1AMSET50-ID-0.697.980.60--
3เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบันK-STAR-I(D)5.127.53----
4ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBLARGEE2.437.27----
5แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T0.677.109.283.29
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-A0.677.10----
7ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBLARGEA2.046.46----
8หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพERMF0.245.520.00-0.58
9ทิสโก้ หุ้นบิ๊กTISCOBIG1.794.65-1.72-1.28
10ธนชาตหุ้นปันผล 2T-DIV2-0.324.65-1.77-0.64

Equity Small Mid Cap_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai4.1226.0424.395.99
2ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่าTLMSEQ-A-7.1314.8526.310.66
3เคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้KKP DIVIDEND-3.307.398.762.54
4ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBQUALITYE0.646.80----
5เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปไม่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-A-8.286.72----
6เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพM-MIDSMALL-PVD-8.286.72----
7เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออมM-MIDSMALL-SSF-8.286.70----
8เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-D-8.286.6620.58.04
9เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุนMIDSMALLMF-8.336.64----
10เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF-8.336.6121.12--

Property Indirect_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-5.45-10.45-11.52-1.06
2ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-7.01-10.93----
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-4.93-11.69-12.14-2.16
4ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-4.98-11.9-12.89-2.19
5วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-7.19-11.92-12.84-1.01
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-5.82-12.65-13.61-0.85
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-6.03-12.71----
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-6.03-12.71----
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-6.03-12.72----
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-6.04-12.72-12.82-0.85

Aggressive Allocation _Oct. 2022.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF-2.857.174.841.96
2ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ลTLFLEX-10.963.273.10-0.60
3ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF0.733.221.35-2.17
4แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSFX-5.413.11----
5แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSF-5.433.08----
6ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-11.172.913.44-0.44
7แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-4.692.844.331.91
8แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSELECT-D-4.582.833.542.84
9ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธUOBSMG0.452.820.76-1.31
10แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลLHFL-4.932.353.641.11

Moderate Allocation_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-0.881.591.030.63
2ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF0.311.46-3.94-2.28
3ไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation ชนิดสะสมมูลค่าSCBRAAA-0.391.09-0.64--
4ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผลT-STSD-0.530.12-0.67-1.03
5เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-2.830.010.09-1.22
6ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ลSCBFLX-0.15-0.031.151.33
7กาญจนอนันต์KAF-3.79-0.274.122.22
8แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D-3.97-0.28-2.981.19
9กรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CARE-A-0.40-0.29-1.71--
10ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาวTMBAALF-0.73-0.37-2.85-0.43

Conservative Allocation_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G0.882.89----
2ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME0.340.15-1.58-0.19
3เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF-1.870.082.85--
4ธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30T-Mixed7030-0.86-0.25-1.08-0.61
5กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF-0.22-0.450.840.75
6ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้นTMBAASF-0.24-0.54-0.450.90
7เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-0.52-0.541.591.30
8บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR-0.37-0.600.390.80
9วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA-0.51-0.64-0.96--
10วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RD-0.51-0.65-0.97--

https://hoonsmart.com/archives/280824
https://hoonsmart.com/archives/280829
https://hoonsmart.com/archives/280821

ขอบคุณข้อมูลจาก