10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF-1.885.151.841.73
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.311.281.872.08
3กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.121.041.391.69
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.040.921.61--
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.860.561.261.70
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF0.860.56----
7พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.320.211.321.81
8พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X0.220.02----
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางKFMTFI0.49-0.010.861.27
10พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPRINCIPAL iFIXEDPVD0.22-0.070.87--

Short Term Bond_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X0.449.01----
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C3.693.851.601.59
3เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.470.841.08--
4แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.520.831.401.36
5เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.470.811.23--
6ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF-0.190.80.951.21
7ดาโอ ฟิกซ์ อินคัมDAOL-INCOME0.360.660.90--
8เคเคพี ตราสารหนี้พลัสKKP PLUS0.380.650.881.09
9พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF-0.140.640.060.62
10แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHSTPLUS-A0.320.610.561.03

Money Market_Oct. 2022

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.280.500.65--
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.270.490.610.93
3เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.270.49----
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.260.480.560.79
5ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปDAOL-MONEY-R0.230.430.51--
6ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.220.43--
7แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHMM-L0.260.42----
8ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้นTISCOSTF0.210.410.410.64
9ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.220.410.45--
10ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.230.410.330.63

Global Bond_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX11.6614.87.843.22
2ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST11.1914.468.553.86
3เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND4.542.47----
4แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR-1.81-0.361.46-1.45
5แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA-1.88-0.491.40-1.49
6ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-0.17-1.12----
7ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-0.30-1.39----
8ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD-0.37-2.874.60-0.81
9ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus-1.94-3.47----
10วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I -5.30-6.88-1.33--

Emerging Market Bond_Oct. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE-5.094.9210.82--
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-5.304.4610.347.14
3บีแคป โกลด์BCAP-GOLD-4.634.33----
4บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD-5.324.129.816.72
5บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-5.453.989.496.52
6กรุงศรีโกลด์KF-GOLD-5.543.689.086.13
7ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD-4.783.429.216.42
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-5.223.299.586.55
9ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N-4.973.238.966.17
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D-4.963.148.886.15

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก