BH ฟาดกำไร 1.5 พันลบ.พุ่ง 407% ผู้ป่วยต่างชาติหนุน

HoonSmart.com>>”บำรุงราษฎร์”โชว์กำไรสูง 1,501 ล้านบาท มากกว่าในช่วงก่อนเกิดโควิด มาจากรายได้กิจการโรงพยาบาล จำนวน 5,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.6%  ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศ อัตรากำไรสุทธิเพิ่มเป็น 26.2% 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เปิดเผยผลงานงวดไตรมาสที่ 3/2565 มีกำไรสุทธิ 1,501 ล้านบาท เท่ากับ 1.89 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากถึง 407% เทียบกับกำไรสุทธิ 295.98 ล้านบาทหรือ 0.37 บาท รวม 9 เดือนมีกำไรทั้งสิ้น 3,392 ล้านบาทหรือ 4.27 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 461.98% จากที่มีกำไรสุทธิ 603.58 ล้านบาทหรือ 0.76 บาทต่อหุ้นในช่วงเดียวกันปีก่อน

กำไรที่ดีขึ้นมากในไตรมาสที่ 3 มาจากรายได้รวม 5,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92%จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 28.8% เทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 26.2% เทียบกับ 23.5% โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 5,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.6% จากจำนวน 2,900 ล้านบาท หลักๆเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและชาวไทย 213% และ 10% ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน 67.4% และ 32.6%

” กำไรและรายได้เพิ่มขึ้น 42.2% และ 20.6%ตามลำดับเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดในไตรมาสที่ 3/2562 และอัตรากำไรสุทธิเป็น 26.2% กับ 22.2% ”

ส่วนผลงานรวม 9 เดือนปีนี้มีรายได้รวม 14,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71% อัตรากำไรสุทธิเป็น 22.8% เทียบกับ 7% ในช่วงเดียวกันปีก่อนและเทียบกับก่อนโควิดที่ 20.8% ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562