SABUY ตั้งเป้ารายได้ปีหน้า 2 หมื่นล. จัดทัพตั้ง 4 โฮลดิ้ง-รุกอาเซียน

Hoonsmart.com>>“สบายเทคโนโลยี” หรือ SABUY มั่นใจปีนี้รายได้รวมแตะ 5,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปีหน้ารายได้โตอีก 3 เท่าตัว สู่ระดับ 20,000 ล้านบาท จัดโครงสร้างใหม่ ตั้ง 4 บริษัทโฮลดิ้งแยกกลุ่มชัดเจนขึ้น เปิดช่องร่วมมือบริษัทต่างชาติเจาะตลาดอาเซียน เผยฐานทุนแข็งแกร่ง D/E 0.44 เท่า ยกเลิกออกหุ้น General Mandate ที่เหลือ เผยผลงานไตรมาส 3/65 กำไร 501 ล้านบาท เพิ่ม 793% งวด 9 เดือน กำไร 964 ล้านบาท โต 605%

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY กล่าวยืนยันว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้จะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีรายได้จากยอดขายประมาณ 5,000 ล้านบาท สัดส่วนรายได้หลักจะมาจากธุรกิจเดิมประมาณ 3,000 ล้านบาท เพิ่มเติมด้วยธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Connext ประมาณ 500 ล้านบาท และEnterprise & Life ประมาณ 1,300 ล้านบาท

สำหรับปี 2566 นายชูเกียรติเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตเป็น 20,000 ล้านบาท หรือเติบโตอีก 300% เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทขยายการลงทุนไปในหลากหลายธุรกิจ หลากหลายบริษัท และสร้างระบบให้เอื้อธุรกิจต่อกันในกลุ่ม ทำให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ไปลงทุนเพิ่มเติมจะมีสัดส่วนมากขึ้น ดังนี้ รายได้จากธุรกิจเดิม 5,000 ล้านบาท, ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Enterprise & Life ประมาณ 9,000 ล้านบาท กลุ่ม Connext ประมาณ 3,000 ล้านบาท กลุ่ม InnoTainment ประมาณ 1,000 ล้านบาท และกลุ่ม Financial Inclusion ประมาณ 2,000 ล้านบาท

SABUY ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างของบริษัทในเครือให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยจะจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งที่ครอบคลุมแต่ละกลุ่มธุรกิจในเครือแยกออกจากกัน 4 บริษัทโฮลดิ้ง นายชูเกียรติกล่าวว่า ที่ผ่านมามีบริษัทหรือผู้ลงทุนหลายรายทั้งในไทยและต่างประเทศสนใจร่วมธุรกิจ ร่วมเป็นพันธมิตรหรือร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เมื่อโครงสร้างกลุ่มธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้นก็ทำให้มีความแข็งแกร่ง มีมูลค่าเพิ่ม ทำให้มีความสะดวกคล่องตัวในการไปเจรจากับผู้ที่สนใจมาร่วมธุรกิจกับบริษัท โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะอยู่ภายใต้บริษัทโฮลดิ้ง

“ต่อเนื่องจากการปรับกลุ่มธุรกิจ บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จากธุรกิจ Connext ผ่าน Drop-off ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องกรองน้ำ จาก #TSR และสินค้าผ่าน Vending,  และธุรกิจ Enterprise & Life ผ่านทาง #PTECH เพื่อธุรกิจบริการสำหรับองค์กร ผ่าน SABUY Solutions, SABUY POS และ CRM ผ่าน Buzzebees ในขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการคุมค่าใช้จ่ายได้ดีจากการบริหารงานเป็นกลุ่มบริษัทเข้าด้วยกัน เช่น กลุ่ม Drop-off ตลอดจนการนำบริษัทอื่นๆ เข้ารวมกลุ่มเช่น CitySoft, TSR, SABUY Alliance, iSoftel ฯลฯ” นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เนื่องจากพื้นฐานทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่งไม่มีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่ม จากวันแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มีสินทรัพย์รวม 2,500 ล้านบาท เพิ่มเป็น 15,000 ล้านบาทในปัจจุบัน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้านบาท เป็น 10,500 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวม 4,700 ล้านบาท สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 0.44 เท่า บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ รวมถึงมีช่องทางในการระดมเงินทุนได้ไม่มีความจำเป็นต้องออกขายหุ้นใหม่เพิ่ม

สำหรับแผนการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ นายชูเกียรติกล่าวว่า เป้าหมายของบริษัทคือต้องการเติบโตไปพร้อมๆกันกับบริษัทเอสเอ็มอีที่เข้ามาร่วมกันกับ SABUY เพื่อให้เป็นทีมไทยแลนด์ ที่เป็นผู้นำด้านการให้บริการแพลตฟอร์มในอาเซียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทต่างชาติหลายๆรายเพื่อขยายตลาดไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในต้นปีหน้า

ผลการดำเนินงาน SABUY

รายการ                ไตรมาส3/65          9 เดือน/65

รายได้รวม               1,157                     2,648

กำไรสุทธิ                501                         964

บริษัทมีผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 มีรายได้รวม 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 496 ล้านบาท หรือเพิ่ม 75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน(YoY) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/65 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 401 ล้านบาท เพิ่ม 53%(QoQ) จากการเติบโตของธุรกิจเดิมในเครือและธุรกิจใหม่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มธุรกิจเดิม เช่น SABUY Tech, Plus Tech, Vending Plus, SABUY Solutions, SPEED, etc ซึ่งเป็นสัดส่วนถึง 64% และมาจากธุรกิจใหม่ของบริษัทอีก 36% ซึ่งบางบริษัทยังเข้ามาไม่เต็มไตรมาส ทำให้เห็นได้ว่า กลุ่มสบายมีศักยภาพในการเติบโตของรายได้อีกในอนาคต

ในไตรมาส 3/65 บริษัทมีกำไรสุทธิ 501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 444 ล้านบาท เพิ่ม 793%(YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/65กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท หรือเพิ่ม 41%(QoQ)

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 66%(YoY)  และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท คิดเป็น 72%(QoQ)  อัตรากำไรขั้นต้น(GPM)ของบริษัทอยู่ที่ 31.9% ลดลงจาก 33.7% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 28.4% ในไตรมาส 2/65

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้ 2,648 ล้านบาท กำไรสุทธิ 964 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 605%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 1,413 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท

SABUY รับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของ SABUY ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจ คือ

  1. Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
  2. Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์
  3. Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์
  4. Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย
  5. InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย
  6. Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

#SABUY #SABUY-WC #TSR #PTECH #AIT