RAM จ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.25 บาท ขึ้น XD 10 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>>”โรงพยาบาลรามคำแหง”(RAM) จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 10 พ.ย. 65 และจ่ายปันผล 25 พ.ย. 65

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 มีมติจ่ายปันผลเป็ฯเงินสดจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.25 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 11 พ.ย. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 10 พ.ย. 2565 และวันที่จ่ายปันผล 25 พ.ย. 2565