SME D Bank คว้าเรทติ้ง “AAA” สูงสุดในประเทศ 10 ปีซ้อน

HoonSmart.com>>”ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย-ธพว.” ได้รับจัดอันดับเครดิตจาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ฯประจำปี 65 ระดับ “AAA(tha)”  คงอันดับเครดิตระยะสั้น “F1+(tha)” นับเป็นอันดับเครดิตสูงสุดภายในประเทศ ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน สะท้อนถึงความมีเสถียรภาพ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีบทบาทสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” หนุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพ รับมือโควิดได้เป็นอย่างดี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศผลการจัดเครดิตของ SME D Bank ประจำปี 2565 โดยให้คงอันดับภายในประเทศอยู่ที่ “AAA(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ นับเป็นอันดับสูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ และคงอันดับเครดิตระยะสั้นที่ “F1+(tha)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (ปี 2556-2565) สะท้อนมุมมองของฟิทช์ฯ ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ SME D Bank จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในกรณีที่มีความจำเป็น อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญด้านการสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงบริการทางการเงินได้

ขณะเดียวกัน ฟิทช์ฯ ยังมองว่า สถานะของ SME D Bank มีความเข้มแข็ง เพราะก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นถึง 99.4% และยังมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้

นอกจากนี้ SME D Bank ได้แสดงบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบาล ผ่านการสนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอี และยังเป็นภาคส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในระยะยาว เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และยังทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด

นางสาวนารถนารี กล่าวเสริมว่า SME D Bank ยึดมั่นสนับสนุนเอสเอ็มอี ด้วยการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถปรับตัว เดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ และก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน