บลจ.บัวหลวง เปิดตัว ซื้อ DPAINT 10.87%

HoonSmart.com>>บลจ.บัวหลวงทุ่ม 240 ล้านบาท ซื้อหุ้นบิ๊กล็อต”สีเดลต้า” จำนวน 25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.60 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 12 ต.ค.2565 ได้มาหุ้น บริษัท สีเดลต้า (DPAINT) จำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.8695 % จากก่อนหน้านี้ไม่มีแม้แต่หุ้นเดียว

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565 หุ้น DPAINT มีการซื้อขายบิ๊กล็อตจำนวน 34 ล้านหุ้น สัดส่วน 14.78 % ในราคาหุ้นละ 9.60 บาท มูลค่าประมาณ 326.40 ล้านบาท โดยนายอรรถพล ตั้งคาราวคุณ,นางสาววาณุภัณฒ์ ตั้งคาราวคุณ, นายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ, และนางวิไล ตั้งคารวคุณ ขายให้กับกองทุนทั้งในและต่างประเทศ