TMT เซ็น MOU “ไฟร์ วัน วัน” ศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบธุรกิจดิจิตอล

HoonSmart.com>> “ทีเอ็มที สตีล” บันทึกข้อตกลง “ไฟร์ วัน วัน” เพื่อศึกษาและวิจัยพัฒนารูปแบบธุรกิจดิจิตอล ระยะ 1 ปี ผ่านโครงการ TMT DIGITAL BUSINESS ก่อนเคาะร่วมลงทุน-ตั้งกิจการที่จัดตั้งใหม่ในไทย มูลค่าลงทุนเบื้องต้น 30 ล้านบาท

บริษัท ทีเอ็มที สตีล (TMT) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจดิจิตอล ผ่านโครงการ TMT DIGITAL BUSINESS ซึ่งอาจนำไปสู่การพิจารณาร่วมลงทุน และถือหุ้นในกิจการที่จะจัดตั้งใหม่ในประเทศไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น 30 ล้านบาท

สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ กำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้หรือ สิ้นสุดผลบังคับใช้เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหม่เสร็จสิ้นแล้ว