EXIM BANK ปล่อยกู้ กรีนเยลโล่ 831 ล้านบ. ส่งเสริมพลังงานสะอาด

HoonSmart.com>>EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อโครงการลงทุนติดตั้งดูแลระบบโซลาร์เซลล์แก่กลุ่มบริษัท กรีนเยลโล่ จำนวนรวม 831 ล้านบาท จำนวน 41 โครงการ รวม 44 เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเจอโรม อดัม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท กรีนเยลโล่ (Green Yellow) ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 831 ล้านบาท ให้แก่บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท กรีนเยลโล่ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้กรีนเยลโล่นำไปใช้ในการขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศไทย ในรูปแบบข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ (Private Power Purchase Agreement : Private PPA) จำนวน 41 โครงการภายใต้การสนับสนุนครั้งนี้ คิดเป็นกำลังการติดตั้งรวม 44 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งติดตั้งอยู่บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่พื้นดิน (Solar Farms) และบนบ่อน้ำ (Floating Solar Farms)

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทด้านพลังงานระดับโลกช่วยดำเนินการติดตั้งและดูแลระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่สถานประกอบการในไทย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกโดยใช้พลังงานสะอาด เป็นการยกระดับของอุตสาหกรรมไทยตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ตามเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อร่วมกับประชาคมโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงของต่างชาติในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและโลกโดยรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท กรีนเยลโล่ มีสำนักงานใหญ่ในฝรั่งเศสและสำนักงานใน 16 ประเทศทั่วโลก เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้กับคู่ค้าทั่วโลก ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากกว่า 486 MW และได้ลงนามสัญญาที่ไทยรวม 160 โครงการ ดำเนินการติดตั้งในไทยแล้วกว่า 77 MW ในหลากหลายอุตสาหกรรม

“ในการดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนา EXIM BANK พร้อมเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตได้ในโลกยุค Next Normal เติมเต็มและต่อยอดการพัฒนากันอย่างพึ่งพาและพึ่งพิงกันตลอด Supply Chain ส่งเสริมให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่จะเข้าสู่ Supply Chain การส่งออกของไทยได้ ขณะเดียวกันยังขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันอย่างยั่งยืน นำไปสู่ผลสำเร็จของการสร้างโลกที่น่าอยู่และมีการพัฒนาอย่างสมดุล” ดร.รักษ์ กล่าว