MBK เคาะปันผลระหว่างกาล 40 สต. ขึ้น XD 19 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “เอ็ม บี เค” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 65 อัตรา 0.40 บาท/หุ้น เตรียมขึ้น XD 20 ต.ค.65 และจ่ายเงิน 4 พ.ย.65

บริษัท เอ็ม บี เค (MBK) เปิดผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 และกำไรสะสมให้แก่ผูัถือหุ้นในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 20 ต.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 19 ต.ค. 2565 และจ่ายเงินในวันที่ 4 พ.ย. 2565

หุ้น MBK ปิดตลาดที่ราคา 16.40 บาท +0.10 บาท หรือ +0.61% มูลค่าการซื้อขาย 36.14 ล้านบาท