ผู้ถือหุ้น TSR โหวตหนุนแจกวอแรนต์ฟรี 2:1

สหัส ตรีทิพยบุตร (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย วรานนท์ คงปฏิมากร (ที่ 4 จากขวา) ประธานผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยผู้ถือหุ้นพร้อมใจโหวตอนุมัติแจกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของวอแรนต์ และออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่ง รองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต ณ ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้