GCAP แย้มผลงาน H2/65 ดีกว่าครึ่งปีแรกหลังเข้าช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ

HoonSmart.com>>”จี แคปปิตอล”(GCAP) แย้มผลงานครึ่งหลังปี 65 สดใส เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ จับมือพันธมิตรเตรียมคลอดสินเชื่อเช่าซื้อโดรนการเกษตรในก.ย.นี้ อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์ม การให้บริการรับจ้างเกี่ยวข้าว เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการใช้บริการรถเกี่ยวข้าว ตั้งธงภาคเกษตรยังเป็นลูกค้าหลัก ในปี 65 ตั้งเป้าสินเชื่อใหม่เติบโต 20% จากปีก่อน

นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล (GCAP) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกร จะมียอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น โดยแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 บริษัทฯ ยังคงเน้นการขยายธุรกิจในภาคการเกษตร โดยการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในปัจจุบันมากขึ้น เช่น สินเชื่อเช่าซื้อโดรนการเกษตร ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผนึกกำลัง 2 พันธมิตรหลักในธุรกิจโดรน เตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ภายในเดือนกันยายนนี้

“GCAP ไม่หยุดนิ่งที่จะหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม ขณะนี้ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการรับจ้างเกี่ยวข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการใช้บริการรถเกี่ยวข้าว รวมทั้งได้ศึกษาการสร้างรายได้ในด้านอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างสมดุลของโครงสร้างรายได้ให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างรายได้จากบริการอื่นๆ จากฐานลูกค้าปัจจุบัน และการเปิดรับพันธมิตรใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อ” นายอนุวัตร กล่าว

​ทั้งนี้ GCAP ยังคงมุ่งเน้นที่กลุ่มเกษตรกรเป็นลูกค้าหลัก เนื่องจากภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร ยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญและทำได้ดีมาโดยตลอด รวมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี ในปี 2565นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าสินเชื่อใหม่เติบโตเพิ่มขึ้น20% จากปี 2564 โดยจะมียอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ตามช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยยังคงเป้าหมายสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อภาคการเกษตรเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินมาตรการคัดกรองคุณภาพลูกหนี้อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

ในปี 2566 การดำเนินธุรกิจของ GCAP ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้าเดิม เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มภาคการเกษตร และการขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น การออกสินเชื่อเช่าซื้อที่ครอบคลุมเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ๆโดยมุ่งเน้นการคัดเลือกคุณภาพลูกหนี้ และบริหารคุณภาพลูกหนี้อย่างเข้มงวด