บลจ.กรุงศรีเฉือนขาย WORK ออก 2.28 แสนหุ้น เหลือถือ 4.9749%

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงศรี” เฉือนขายหุ้น WORK จำนวน 2.28 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0516% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.9749%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำหน่ายหุ้นของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 จำนวน 228,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0516% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 21,967,200 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9749% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น WORK ปิดตลาด 2 ก.ย.2565 ที่ราคา 18.80 บาท +0.20 บาท หรือ +1.08% มูลค่าการซื้อขาย 16.35 ล้านบาท