ASIAN ขึ้น XB 16 ก.ย. ให้ IPO ‘เอเชี่ยน อะไลอันซ์’

HoonSmart.com>>”เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น”ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียน 19 ก.ย.ได้รับการจัดสรรหุ้น  IPO ของ ‘เอเชี่ยน อะไลอันซ์’ สัดส่วน 6.385 : 1  ช่วยดันหุ้น ASIAN บวก 0.20 บาท 

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI)ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 127.5 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ASIAN ที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 19 ก.ย.2565 สัดส่วน 6.385 : 1 กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) 16 ก.ย. 2565

สำหรับ AAI มีแผนจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท  จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 425 ล้านหุ้น และ 2) หุ้นเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ  ASIAN จำนวนไม่เกิน 212.5 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้

ด้านราคาหุ้น ASIAN  ปิดที่ 17.60 บาทเพิ่มขึ้น 0.20 บาทหรือ +1.15% สวนทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ร่วงหนักกว่า 18 จุด หรือ -1.11% วันที่ 29 ส.ค.2565