GPSC จ่ายปันผลครึ่งปีแรก 0.20 บาท XD 7 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด ” โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” เคาะนำกำไรสะสมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น อัตรา 0.20 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ก.ย.65 จ่ายเงิน 21 ก.ย.นี้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 8 ก.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 7 ก.ย. 2565 และจ่ายปันผลในวันที่ 21 ก.ย. 2565

หุ้น GPSC ปิดตลาดที่ราคา 67.75 บาท +0.25 บาท หรือ +0.37% มูลค่าการซื้อขาย 448.03 ล้านบาท