“เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)” คว้าการจัดการคุณภาพด้านฮาลาลดีเด่น

บริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย วุฒิชัย โพธิ์ศรีมา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับรางวัลผลงานด้านการจัดการคุณภาพด้านฮาลาลในระดับ Honor (ดีเด่น) จาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม