10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF4.727.713.373.04
2กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.661.182.041.88
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.241.132.392.24
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.090.922.16--
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED-0.090.561.801.88
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF-0.090.56----
7พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X-0.410.53----
8พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI-0.340.521.832.04
9พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPRINCIPAL iFIXEDPVD-0.530.09----
10เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI-0.860.03----

Short Term Bond_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X8.528.96----
2ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.701.041.521.37
3แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.160.951.561.44
4พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.560.870.570.82
5เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.290.8----
6เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.330.791.22--
7วี ฟิกซ์ อินคัมWE-INCOME0.310.681.19--
8แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัสASP-DPLUS0.270.621.171.40
9เคเคพี ตราสารหนี้พลัสKKP PLUS0.230.611.011.14
10วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุน AONE-FIXED-A0.230.581.031.22

Money Market_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.260.55----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.220.440.81--
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.220.440.67--
4เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.230.43----
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.220.420.76--
6 วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.210.39----
7วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.200.390.64--
8ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้นTISCOSTF0.210.380.53--
9ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.190.36----
10เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.180.360.51--

Global Bond_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST1.539.583.52--
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX1.208.562.50--
3เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND6.433.26----
4แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR1.341.492.74--
5แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA1.261.382.68--
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD1.990.973.43--
7ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-1.01-0.72----
8ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-1.14-1.00----
9วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I-2.51-1.020.78--
10ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus-1.63-1.11----

Emerging Market Bond_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-6.66-5.39-0.320.48
2เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-6.10-5.88----
3เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-3.30-6.40----
4เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-9.15-11.90-2.38-1.98
5ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-12.23-12.30-1.52-0.45
6ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-10.21-13.13-2.61-1.39
7ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-11.30-16.42-3.66-1.72
8อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-12.65-17.32-4.37-2.77
9เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-14.91-19.46-3.77--

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก