10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A11.2813.449.337.54
2แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D11.2613.419.317.51
3วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล1AMSET50-ID14.0212.311.09--
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B8.9711.7710.246.95
5เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD9.5811.321.171.57
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)TDSLTF-N8.6911.18----
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A8.6811.179.656.37
8ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TDSLTF-A8.4310.5510.126.69
9เค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุนK-STEQ4.2810.444.696.14
10ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBLARGEE11.2210.11----

Equity Small Mid Cap_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ18.4941.2930.4215.16
2ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผลTLDIVEQ-D14.1024.846.99--
3ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D13.9124.787.35--
4ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF13.7424.547.18--
5กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai15.5722.1822.976.33
6ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ16.0218.418.865.57
7ทาลิส หุ้นทุนTLEQ15.2218.218.425.24
8ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF15.5717.818.675.36
9กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ6.9116.5124.159.38
10เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุนMIDSMALLMF10.3215.80----

Property Indirect_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-3.250.77-6.591.61
2ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-2.790.12----
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-2.48-0.79-6.681.19
4วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-4.26-1.35-6.280.10
5วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-4.27-1.45-7.94-0.71
6ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-3.92-2.48-8.24-0.13
7ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-4.05-2.67-8.44-0.10
8แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHPROPINFRA-E-5.18-3.03----
9แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-5.18-3.06-7.391.12
10เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-5.18-3.12-7.421.73

Aggressive Allocation _May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ลTLFLEX15.3017.957.053.96
2ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF15.2917.737.484.20
3แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF10.9914.197.115.24
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลLHFL10.8213.446.364.56
5แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSELECT-D10.4812.875.72--
6แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSFX8.8912.25----
7แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSF8.8612.21----
8แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF8.4211.386.404.99
9เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมMTF-SSF6.0510.01----
10เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษMTF-SSFX6.0510.01----

Moderate Allocation_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF4.646.641.401.92
2เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF4.656.230.891.36
3รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC3.844.854.713.63
4กาญจนอนันต์KAF2.144.395.914.27
5ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์TW-BAL3.434.182.623.03
6แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D3.304.16-0.622.79
7เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-25303.524.034.183.11
8อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอลABFC3.033.88-0.910.20
9ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผลT-STSD3.393.18-0.020.73
10ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF3.663.00-4.01-0.60

Conservative Allocation_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G3.065.35----
2เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF1.072.673.83--
3อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพABMI-MF PVD1.552.08----
4ธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30T-Mixed70301.641.90-0.340.41
5เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF1.501.822.742.09
6เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25101.301.572.592.15
7วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA0.161.51----
8วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RD0.151.48----
9กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF0.921.301.541.64
10บัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพB25RMF0.791.130.840.84

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก