10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D13.9124.787.35--
2ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ16.0218.418.865.57
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF10.3215.7624.84--
4แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D10.1113.5910.458.66
5แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A11.2813.449.337.54
6แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D11.2613.419.317.51
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B8.9711.7710.246.95
8เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD9.5811.321.171.57
9ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A8.6811.179.656.37
10เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)7.1110.439.966.25

RMF - Quity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF13.7424.547.18--
2ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF15.5717.818.675.36
3ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGIF9.3813.428.605.99
4เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKKP EQRMF9.5011.676.714.89
5กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF8.6610.856.19--
6เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKMSRMF7.0610.299.846.29
7ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF8.069.878.225.97
8กรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HiDiv RMF9.079.103.244.33
9บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพBSIRIRMF8.048.271.611.67
10หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพERMF8.798.04-0.441.40

RMF - Allocation_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF15.2917.737.484.20
2แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF10.9914.197.115.24
3แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF8.4211.386.404.99
4ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF6.307.500.030.32
5ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A5.586.842.983.07
6ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P5.586.842.983.07
7เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF4.646.641.401.92
8ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBTMSMVRMF5.876.523.762.55
9เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF6.916.503.563.76
10เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF4.656.230.891.36

RMF - Fixed Income_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.241.132.392.24
2ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.701.041.521.37
3แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.160.951.561.44
4พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.560.870.570.82
5เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.070.441.151.24
6วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.210.39----
7เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.180.360.510.68
8ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM10.030.331.101.15
9พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.170.310.240.31
10ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.160.310.570.83

RMF - Othe_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH4.275.4513.646.57
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF4.115.2714.096.58
3เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF2.48-2.311.045.66
4ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF3.17-2.4710.095.39
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF2.71-2.5510.345.25
6เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF2.81-2.5911.516.14
7วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A1.69-2.9110.474.63
8วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P1.69-2.91----
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H2.26-3.2210.965.97
10ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H2.10-3.7610.615.29

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก