10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP15.3115.18----
2ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF14.7414.6726.5812.71
3ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG-4.816.57----
4ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR5.755.893.13--
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA5.595.002.05--
6เคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-LVTR-A2.104.86----
7ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ-8.763.6314.178.74
8เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุนK-HIT-9.491.50----
9เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์KT-WEQ-4.931.337.974.85
10ไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMLEQ-5.111.33----

Asia Pacific ex-Japan Equity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM-16.36-10.8110.673.75
2เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA-13.53-11.383.692.38
3เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF-16.81-11.719.882.66
4บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-3.43-12.889.244.90
5บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-3.65-13.18.76--
6พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL APDI-A-7.81-14.325.554.73
7พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-7.80-14.485.244.36
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL APDIRMF-7.98-14.634.974.14
9ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-13.61-15.039.762.58
10เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI AEPLUS-A-13.67-16.563.51--

Emerging Market Equity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM21.752.69-0.200.13
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF24.91-1.20-2.38-2.61
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-10.56-14.044.941.55
4ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-10.59-17.822.150.93
5วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-16.17-19.064.400.53
6อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-17.23-20.974.160.29
7ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-14.16-21.381.740.13
8กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-15.72-21.591.902.74
9เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A-13.93-22.92----
10เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-15.23-23.074.333.03

US Equity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART2.897.461.72--
2ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-8.127.3017.2211.51
3ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-1.902.639.678.29
4ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-8.510.3715.75--
5ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-8.510.37----
6ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS500-8.86-0.1414.3810.74
7เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์AIA-US500-9.52-0.46----
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอสSCBS&P500-8.94-0.6114.6011.23
9ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)SCBS&P500-SSF-8.95-0.61----
10ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOUS-A-9.14-0.6214.0010.55

Europe Equity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG1.444.6911.156.39
2ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD2.604.427.694.35
3ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF1.494.3510.505.85
4วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-4.423.4910.38--
5ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-1.932.70----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-2.341.808.204.60
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-2.491.598.325.13
8ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-2.631.258.384.84
9ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-1.920.876.74--
10เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL-2.29-0.7814.82--

Japan Equity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF18.7019.9115.218.04
2เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX-0.70-0.809.045.4
3ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE3.13-1.017.382.66
4ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ2.20-1.087.022.09
5เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP-1.09-2.388.765.38
6เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF-1.09-2.488.534.79
7เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-1.51-2.9311.143.88
8เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-1.52-2.9511.223.91
9เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์JSM-6.86-3.402.593.91
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E-3.23-3.73----

China Equity_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์P-CGREEN-25.15-7.25----
2ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-10.69-8.9714.706.51
3ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-14.75-21.826.745.67
4กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD-16.86-23.926.786.02
5ไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBMLCAA-16.42-24.04----
6บัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพB-CHINAARMF-23.16-24.09----
7ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEE-10.46-24.10----
8กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF-16.96-24.186.36--
9ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-16.72-24.69----
10ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEP-10.82-24.73-6.94--

Global Health Care_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A0.9813.2512.336.67
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D0.9513.1912.336.66
3ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A0.475.1512.788.55
4ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRMF-P0.465.15----
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D-3.953.5214.638.42
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A-3.953.5214.74--
7เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)-4.103.3814.889.81
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH-5.38-4.5411.979.18
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF-5.24-4.6811.779.04
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A-5.55-4.9811.37--

Property - Indirect Global_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-6.571.365.475.03
2วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT-6.870.69----
3เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A-1.45-0.97-1.58--
4เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R-1.45-0.97-1.58--
5ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-0.76-1.812.324.39
6วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-2.98-3.49-2.19-0.50
7กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-4.97-4.13----
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-4.97-4.135.075.17
9ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-5.42-4.34----
10เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY-9.88-5.215.316.27

Global Allocation_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-1.791.893.301.71
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-1.811.533.12--
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-1.821.533.121.55
4ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA-7.380.52-1.51-3.33
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO-4.390.00----
6วี มัลติ แอสเซท อินคัมWE-MULTI-6.79-1.41----
7ธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยT-INCOMEAI-4.69-3.232.511.58
8เค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่าK-GINCOME-A(A)-4.59-3.423.28--
9เค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติK-GINCOME-A(R)-4.61-3.463.272.33
10เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออมK-GINCOME-SSF-4.59-3.48----

Commodities Precious Metals_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE4.666.51----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD4.446.0415.087.24
3ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH4.275.4513.646.57
4ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH4.175.3713.836.78
5บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD4.135.2714.406.78
6บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF4.115.2714.096.58
7กรุงศรีโกลด์KF-GOLD4.054.9713.686.20
8ฟิลลิป ทองคำPGOLD3.544.8712.685.56
9บีแคป โกลด์BCAP-GOLD4.974.82----
10ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD4.273.9713.186.14

Commodities Energy_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL675.5786.74-3.37-0.87
2เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL74.7885.985.824.50
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL75.8385.47-2.02-0.21
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL57.1875.5029.2917.15
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL56.3773.6128.6816.81
6เค ออยล์K-OIL58.1965.0426.0816.90
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL56.5563.7525.5316.34
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL57.7363.5225.4814.12
9ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL55.4862.3926.1917.22
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL54.6060.3623.2615.69

Foreign Investment Miscellaneou_May 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/254.5961.3018.149.26
2ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC38.4656.3022.310.59
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF35.0342.8120.9211.77
4ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP36.1239.4020.479.78
5เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI13.4719.098.891.08
6แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI10.3618.81----
7วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI6.329.56----
8เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI2.223.40----
9กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-5.992.304.902.96
10ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA0.081.25----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก