ผู้ถือหุ้น BGC ไฟเขียวปันผลอีก 12 สต./หุ้น เปิดวงเงินออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3 พันลบ.

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น “บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส” เทคะแนนอนุมัติทุกวาระ จ่ายเงินปันผลงวดที่ 4 อีกหุ้นละ 0.12 บาท ขึ้น XD 10 พ.ค. รวมทั้งปี 64 แจก 0.48 บาท/หุ้น ประมาณ 64% ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นยังอนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

นาย ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565  โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทั้ง 9 วาระ อาทิเช่น การเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83 ล้านบาท
โดยจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พ.ค. 2565 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 พ.ค.2565 กำหนดจ่ายเงินภายในวันที่ 27พ.ค. 2565

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณ 64%ของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2564 รวม 0.48 บาท/หุ้น โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 3 ครั้ง ๆแรกในงวดไตรมาสแรก  (1 ม.ค.-31 มี.ค.) หุ้นละ 0.13 บาท ครั้งที่ 2 อัตราหุ้นละ 0.12 บาท (1 เม.ย.-30 มิ.ย.2564) ครั้งที่ 3 หุ้นละ 0.11 บาท(1 ก.ค.-30 ก.ย.) คงเหลืองวดนี้อีก0.12 บาท คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 4.80% ต่อปี เทียบกับราคาหุ้นปิดที่ 10 บาท

ด้านผลการดำเนินงานปี 2564 มีกำไรสุทธิ 523 ล้านบาท เท่ากับ 0.75 บาท ดีขึ้นจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 516 ล้านบาท หรือ 0.74 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อใช้ชำระหนี้