“หลุยส์ เตชะอุบล” ลั่นไทรทัน ฯ เทิร์นอะราวด์แล้ว มั่นใจพันธมิตรใหม่หนุนธุรกิจ

” หลุยส์ เตชะอุบล” มั่นใจพันธมิตรทางการเงิน ” กองทุน Asia Alpha Equity Fund 3 ” หนุนธุรกิจ เตรียมย้าย TRITN เข้ากลุ่มก่อสร้าง ธุรกิจหลักอยู่ในออยล์ & แก๊ส เผยมีความต่อเนื่องของงาน พูดเต็มปาก ไทรทัน ฯ เทิร์นอะราวด์แล้ว

น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง ( TRITN ) เปิดเผย “www.hoonsmart.com” ว่า การดึงบริษัท Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งเป็นกองทุนสิงคโปร์ร่วมถือหุ้นไทรทัน ฯ 14 % ถือเป็นพันธมิตรทางการเงิน ช่วยขับเคลื่อนบริษัท ไม่ต้องการเข้ามาเก็งกำไรหุ้น TRITN การมาถือหุ้นครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยการเงิน ต่อเนื่องถึงโอกาสการได้งานด้วย ซึ่ง Asia Alpha ฯ ลงทุนหลายบริษัทในภูมิภาคนี้ และน.ส.หลุยส์ เป็นผู้เจรจาติดต่อเข้ามาลงทุน

สำหรับบริษัท บรุ๊คเคอร์ ( BROOK ) ที่มาซื้อหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกับ Asia Alpha ฯ นั้น น.ส.หลุยส์ กล่าวว่า ส่วนตัวรู้จักกับนายชาญ บูลกุล ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ BROOK มานาน ซึ่งเป็นเพื่อนของนายสดาวุธ เตชะอุบล พ่อของน.ส.หลุยส์ และเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้น.ส.หลุยส์ด้วย

หลุยส์ เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า มีแผนย้ายออกจากกลุ่มเดิม มาอยู่กลุ่มก่อสร้าง ( EPC ) เนื่องจากธุรกิจหลักปัจจุบัน คือ การรับก่อสร้างวางท่อน้ำมัน ท่อแก๊ส กำไรกว่า 80 % มาจากธุรกิจออยล์แอนด์แก๊ส และมีความต่อเนื่องของงาน ซึ่งเงินเพิ่มทุนครั้งนี้ นำไปใช้ขยายงานเพิ่มเติมในอนาคตเร็ว ๆ นี้คาดว่าได้เงินเพิ่มเติม

” หนี้ทั้งหมด 95 % มาจากแบงก์การันตี รายได้มาจากการดำเนินงานอย่างเดียว แล้วอนาคตงานที่จะมีเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไทรทัน ฯ มีการขยายงาน มีความต่อเนื่องของงานแน่นอน พูดได้เต็มปากว่า ไทรทัน เทิร์นอะราวด์แล้ว งบไตรมาสแรก กำไร 27 ล้านบาท และไตรมาส 2 กำไร 29 ล้านบาท ครึ่งปีกำไร 57 ล้านบาท ผลดำเนินงานที่กำไร จะทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไร ลดลงต่อเนื่อง ” น.ส.หลุยส์ กล่าว

ทั้งนี้บริษัท ไทรทัน ฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 192 ล้านบาท จากเดิม 969 ล้านบาท เป็นทุนใหม่ 1,161 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 1,920 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขาย 0.35 บาท

สำหรับหุ้นเพิ่มทุน เสนอขายเฉพาะเจาะจง ( PP ) ให้นักลงทุน 2 ราย คือ 1. บริษัท Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 1,400 ล้านหุ้น หรือ 14.45 % ของทุนชำระแล้ว มูลค่าขาย 490 ล้านบาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ( BROOK ) จำนวน 200 ล้านหุ้น หรือ 2.08 % มูลค่า 70 ล้านบาท หุ้นที่เหลือ 320 ล้านหุ้น รองรับ TRITN – W 4

นอกจากนี้ยังออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 ( TRITN -W 4) จำนวน 320 ล้านหน่วย ให้กับผู้ซื้อทั้ง 2 ราย สัดส่วน 5 หุ้นเดิม : 1 วอร์แรนต์ 4 ราคาใช้สิทธิ 0.40 บาท

สำหรับ Asia Alpha Equity Fund 3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจด
ทะเบียน

ส่วน BROOK เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย มีนายชาญ บูลกุล (มาชาลี)เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร เป็นนักการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน และที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้บริษัทขนาดใหญ่ ในกลุ่มเหล็ก