“DDD” เปิดแผน ปี 65 รุกตลาดออนไลน์-ต่างประเทศ ดันรายได้โต 30%

HoonSmart.com>>ดู เดย์ ดรีม เผยผลประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 64 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นเงินรวม 111.26 ล้านบาท และดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 10 พ.ค.65  เปิดแผนเร่งพัฒนา-ขยายช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ และขยายตลาดต่างประเทศ

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (DDD) รายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 ว่า “ในปี 2564 บริษัทฯมียอดขายเติบโต 41% ทั้งนี้ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯได้มีการปรับแผนการดำเนินงานหลายด้านทั้งเชิงรุก และการตั้งรับกับสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ กำลังซื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค เพื่อให้บริษัทฯเติบโตได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถลดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณสินค้าเสื่อมสภาพลงได้อย่างมีสาระสำคัญ ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้น 60% หรือ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 18 point ที่มูลค่า 433 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 42%

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ  รวมถึงการเร่งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการขยายช่องทางออนไลน์ พร้อมกับช่องทางขายทางโทรศัพท์ ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายในสองช่องทางได้มากกว่า 1.90 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2563 รวมไปถึงการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปิน ปี 2564 บริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นบวก  และมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 2% หรือ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 36 point ที่มูลค่า 367 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน -34% ท่ามกลางวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบตลอดปี”

ทั้งนี้ทิศทางการดำเนินงาน ปี 2565 นั้น “ทางบริษัทฯยังคงตั้งเป้าที่จะผลักดันรายได้ให้เติบโต 30% โดยยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขัน และสร้างความแตกต่าง นอกจากนี้จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการทำ Brand collaboration เพื่อเอาใจนักสะสมและกระตุ้นยอดขาย

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในปีนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และแนวโน้มการเติบโตที่มีการขยายตัวได้ดี รวมไปถึงการขยายตลาดต่างประเทศที่ยังมองเห็นโอกาสเติบโตได้อีกมาก ดังจะเห็นได้จากผลการตอบรับการขยายตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ที่แบรนด์สินค้าต่างๆของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้งแบรนด์ SNAILWHITE, OXE’CURE และ SPARKLE ที่ได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลในปีที่ผ่านมา และยังมีแผนการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย”

นอกจากนี้ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังกล่าวต่อไปว่า “บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสสำหรับการขยายการลงทุนด้วยการร่วมทุนและซื้อกิจการ เพื่อให้บริษัทฯเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีบริษัทฯจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน โดยยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ความงาม สุขภาพ และสินค้า Lifestyle ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงจากการพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในสุขภาพและความงามมากขึ้น เพื่อรักษาระดับการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน”

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 111.26 ล้านบาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 และจะดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามที่อนุมัติต่อไป”