CPN เผยบ.ย่อยยื่นเทนเดอร์หุ้น GLAND ทั้งหมด

“เซ็นทรัลพัฒนา” เผย “ซีพีเอ็น พัทยา” ยื่นก.ล.ต.ทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์เพื่อครอบงำกิจการ GLAND เสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด 49.57% ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.10 บาท รวมมูลค่า 9.9 พันล้าน ตั้งบล.บัวหลวง เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2561 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ (GLAND) เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดขิงกิจการ จำนวน 3,211,697,255 หุ้น หรือคิดเป็น 49.57% ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อหุ้นละ 3.10 บาท มูลค่ารวม 9,987.26 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา ได้มาหุ้น GLAND จำนวน 3,278,132,406 หุ้น คิดเป็น 50.43% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GLAND เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2671 จึงต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น GLAND ปิดตลาดที่ 3.06 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 205.30 ล้านบาท