10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP14.8917.65----
2ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF14.3417.1322.7413.76
3ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ 0.6516.9115.8810.58
4ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG6.7413.58----
5ไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMLEQ 3.0212.32----
6ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดเพื่อการออม)SCBLEQ-SSF 2.9812.04----
7ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBLEQA2.9812.038.86--
8ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITYSCBLEQ2.9812.028.858.02
9เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์KT-WEQ2.2611.629.406.26
10ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์USUS-1.4111.56----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM-10.242.3710.625.03
2เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA-5.342.044.164.43
3เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF-10.621.479.853.94
4ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-14.66-3.538.094.48
5กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX-7.70-6.5117.089.79
6พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้PRINCIPAL APDI-5.90-7.705.876.59
7พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-5.98-7.745.546.23
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL APDIRMF-6.08-7.985.275.96
9เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI AEPLUS-A-9.30-8.544.89--
10อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF-13.12-9.276.624.49

Emerging Market Equity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM23.2322.062.121.03
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF20.3517.53-1.15-1.36
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-10.92-9.084.082.82
4ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-7.58-10.442.32--
5ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-10.53-10.692.672.10
6วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-14.44-12.394.262.12
7ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-10.53-12.94----
8อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-17.22-13.454.722.00
9เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-13.43-14.535.605.63
10กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM-9.42-16.91-0.96-1.32

US Equity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH3.4420.7118.8313.21
2ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P6.3416.4718.29--
3ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E6.3416.47----
4อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG-2.9515.7115.6611.20
5เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์AIA-US5005.4915.58----
6ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอสSCBS&P5005.8415.3317.1213.75
7ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)SCBS&P500-SSF5.8215.32----
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMS&P5005.7515.27----
9ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS5005.0615.1616.5913.04
10เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)1.8014.98----

Europe Equity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ1.1111.510.21--
2ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG0.9010.8911.217.68
3ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF0.9310.4210.607.09
4ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE1.639.92----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU1.118.878.425.70
6ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ1.048.738.556.27
7ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A0.658.128.555.81
8ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP1.627.956.80--
9ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD0.497.696.785.31
10เอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้MEURO-6.895.51----

Japan Equity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF10.8620.2212.878.74
2เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX-4.260.508.046.51
3เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP-6.77-1.936.496.42
4เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF-6.76-1.986.285.83
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E-5.07-2.87----
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P-5.07-2.8811.32--
7ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ-3.72-3.104.602.88
8ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE-3.46-3.304.823.67
9เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-6.88-3.3710.304.19
10เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-6.88-3.4010.384.21

China Equity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-11.64-2.6911.478.17
2บัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพB-CHINAARMF-15.66-7.19----
3ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-11.06-11.236.137.42
4เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-Ashares RMF-15.60-11.23----
5เคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-Ashares-A-16.46-11.30----
6เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMCHINAPVD-15.90-11.35------
7เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผลMCHINAGA-15.90-11.37
8เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมMCHINASSF-15.90-11.37----
9เอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลMCHINAGD-15.90-11.38----
10ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTCHARMF-A-11.93-12.79----

Global Health Care_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A3.2519.6510.437.32
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D3.2219.5810.077.11
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D0.1216.0115.069.93
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A0.1216.0115.17--
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)-0.1315.7815.3511.31
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTGHRMF-A4.6914.9411.749.41
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRM-P4.6914.94----
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH1.7510.2813.4711.51
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF1.7310.0013.2311.33
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A1.739.8212.90--

Property - Indirect Global_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT6.8520.408.606.76
2วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT7.6619.56----
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY2.9415.529.379.37
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF2.7314.968.528.69
5เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-GPROP-A(A)3.5214.76----
6เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)3.5114.752.523.40
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP2.7514.466.886.60
8แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP2.5414.114.235.74
9พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs3.6512.483.824.67
10ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP3.6511.95----

Global Allocation_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA-2.658.24-1.31-2.96
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS2.437.644.292.03
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR2.107.294.021.83
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA2.107.294.02--
5เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI2.836.976.42
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO0.396.17----
7วี มัลติ แอสเซท อินคัมWE-MULTI0.204.95----
8เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A-2.873.5910.34--
9เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R-2.873.5910.358.25
10เค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่าK-GINCOME-A(A)-1.373.104.41--

Commodities Precious Metals_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE9.3420.99----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD9.1120.4715.307.56
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD8.6219.8014.647.19
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF8.5419.6614.296.96
5กรุงศรีโกลด์KF-GOLD8.6219.4413.936.60
6บีแคป โกลด์BCAP-GOLD7.9219.25----
7ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH7.9618.8714.317.16
8ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH8.0418.8214.096.91
9ฟิลลิป ทองคำPGOLD7.7418.6113.215.92
10ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD7.5218.4714.456.82

Commodities Energy_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL38.7482.92-2.450.02
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL638.9781.33-11.50-4.91
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL39.1580.08-10.18-4.27
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL22.8871.5218.7412.45
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL21.8069.3618.2112.09
6เค ออยล์K-OIL26.1165.3016.6512.96
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL24.8963.8316.1312.30
8ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL24.8362.8416.9313.29
9แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL24.6260.7116.2411.79
10กรุงศรี ออยล์KF-OIL24.2360.5315.359.58

Foreign Investment Miscellaneou_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI22.7566.08----
2ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC25.7464.5918.309.07
3วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/224.3455.909.485.48
4พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF28.2652.2418.2410.40
5ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP23.0749.8216.868.08
6เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI14.1929.508.941.14
7แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI4.4622.58----
8เค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GTPE20A-UI9.5214.06----
9วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI5.888.59----
10ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA0.002.06----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก