10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D16.5718.527.03--
2แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D11.0418.1611.568.20
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF14.4318.1125.59--
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T8.9417.6521.76--
5เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)8.9916.7410.286.81
6เค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMVLTF-C(L)4.8116.05-0.480.33
7แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A8.2215.639.317.44
8แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D8.2215.619.307.41
9แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A8.6413.105.07--
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTGLTF-D8.6313.085.06--

RMF - Quity_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF3.7333.1015.74--
2บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF-3.7022.7313.17--
3ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGIF10.6620.038.706.76
4ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF16.4518.296.84--
5เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKMSRMF8.8716.4410.176.86
6แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF10.3815.8613.968.71
7ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMS&P5005.7515.27----
8เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF2.7314.968.528.69
9ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTGHRMF-A4.6914.9411.749.41
10ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRM-P4.6914.94----

RMF - Allocation_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF9.3415.327.165.31
2แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF11.0414.726.364.77
3ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBTMSMVRMF6.5010.534.222.84
4ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF17.2710.067.023.99
5ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF5.329.71-0.430.42
6เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF5.438.271.321.84
7พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF3.247.635.254.62
8ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A4.017.102.733.42
9ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P4.017.102.733.42
10เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF5.086.761.612.00

RMF - Fixed Income_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.511.832.592.33
2แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.541.691.701.54
3เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF-0.141.091.821.81
4ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.861.051.621.38
5กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF-0.061.022.23--
6กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF2-0.131.011.771.52
7พรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL FIRMF-0.051.011.561.48
8พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.720.880.630.84
9ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF0.020.831.581.65
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF-0.080.811.821.77

RMF - Other_Mar. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF8.5419.6614.296.96
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH8.0418.8214.096.91
3ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF11.0413.9411.586.51
4เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF11.0613.6512.847.32
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF9.9713.3511.766.28
6เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF9.4013.2412.096.68
7ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF10.3913.0712.526.89
8วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A8.5312.9211.435.48
9วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P8.5212.91----
10กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF10.0112.5111.313.80

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก